Home

Mark de Hollander welkom

Mark de Hollander schrijft blogs, waar gebeurde verhalen en anekdotes en publiceert deze soms in samenwerking met een klokkenluider of andere bron. Mark de Hollander probeert altijd de publicaties te ondersteunen met feiten uit onder andere krantenartikelen of documenten.

In mijn blogs tracht ik mijn hart te luchten en mijn rechtvaardigheidsgevoel te laten spreken, soms afgewisseld met een leuk verhaal of belevenis.

In de waar gebeurde verhalen probeer ik geen standpunt in te nemen en het oordeel aan de lezer over te laten. Mijn mening is dat objectiviteit de waar gebeurde verhalen kracht geeft. Omdat het in Nederland ontbreekt aan een platform voor klokkenluiders ben ik gedreven hierin te helpen waar ik kan.

Ik wil met deze site geluid geven aan misstanden van een macht misbruikende overheid, corrupte ambtenaren en andere misstanden in Nederland.

Verhalen van mensen als u en ik die hiervan het slachtoffer zijn wil ik in de openbaarheid brengen. Ik word regelmatig benaderd door mensen die door misstanden bij de overheid, een gemeente of instantie in de knel zijn gekomen.

Van deze afzonderlijke gevallen is het ene verhaal nog schrijnender dan het andere. Dit geeft de noodzaak aan misstanden aan de kaak te stellen en dat er veel werk is te verrichten voor een rechtvaardiger samenleving.

Ik wens u veel leesplezier.

Advertenties