Aan Alexander Pechtold, the sequel

pecht 600

Hier is ie dan. Het vervolg in de trilogie van de malversaties van D66. Inmiddels geduid met klinkende synoniemen als Demofoben66 of Demoniserende Denigrerende Deug Dwazen partij. Het vervolg op het eerste artikel heeft niet lang op zich laten wachten want de beerput van deze zogenaamde democraten partij is diep. Daarom weer een chronologische opsomming van de ten hemel schreiende barre uitbarstingen en alle rechtvaardigheidsgevoel tartende malversaties, opgesomd uit het trieste repertoire van Alexander Pechtold en zijn kornuiten van de afgelopen week.

Maar allereerst het dubieuze verleden van je toen je wethouder was in Leiden en in 1999 betrokken was bij het onder valse voorwendselen toe-eigenen van een stuk bedrijfsgrond tegen een sterk gereduceerd tarief omdat het zogenaamd vervuilde grond was en dat later niet zo bleek te zijn. Ter informatie, van april 1997 tot oktober 2003 was je wethouder in Leiden, eerst van sport, recreatie en monumenten, later van onderwijs en verkeer en vervoer. Dat je in die hoedanigheid met dit gesjoemel en je regenteske houding de eigenaar van die niet vervuilde grond dit stuk grond aftroggelde met het corrupte en frauduleuze bodemadviesbedrijf Bodemstaete BV. Toen dit uitkwam werd overhaast verteld dat zij niet in opdracht handelden en 27 mei 1998 hield jij, Pechtold, samen met de Commissaris van de Koningin Fransen een persconferentie, waarin je verklaarde dat onder jouw bewind als wethouder in Leiden er geen sprake was van fraude. Feit is dat jij, je vrienden ambtenaren en VROM er tot hun nek inzaten en dit de overheid veel goedkope grond heeft opgeleverd omdat dit bedrijf 13 jaar onder andere onder jouw auspiciën vrijelijk kon opereren en goedkoop grond kon confisqueren met neprapporten. In januari 2009, 10 jaar na dato, is het strafrechtelijk onderzoek dat de VROM-IOD eind 2008 uitvoerde naar de fraude van het bodemadviesbureau Bodemstaete BV uit Vught in de openbaarheid gekomen. In dit onderzoek heeft de VROM-IOD vastgesteld dat het bureau Bodemstaete BV jarenlang rapportages over bodemanalyses heeft vervalst. In totaal betreft het ongeveer 2000 vervalste rapportages. Deze rapportages zijn onder meer gebruikt voor verklaringen over de kwaliteit van de bodem die bijvoorbeeld nodig zijn bij de sanering van oude olietanks en de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning en ook bij de confiscatie van het stuk grond in Leiden door de gemeente waar jij wethouder was. Door de criminele confiscatie onder jouw verantwoording als wethouder van onderwijs en verkeer en vervoer was de ondernemer zwaar gedupeerd. Hij was zijn grond kwijt tegen fractie van de werkelijke waarde en zijn bedrijf ging failliet.

En er was nog meer aan de hand tijdens de Pechtold wethouder periode in Leiden. Sinds 2002 werd in Leiden al gepleit voor een referendum over de RGL, maar toenmalig wethouder Alexander Pechtold verzette zich daar hevig tegen. Dat uitgerekend een D66-politicus een referendum tegenhield, deed de kritiek op het gekozen tracé alleen maar toenemen. De RijnGouweLijn was het grootste eigen vervoersproject van de provincie Zuid-Holland. Het ging om een sneltramverbinding tussen Gouda en Noordwijk, via de Leidse binnenstad. Met het project was 270 miljoen euro gemoeid maar dat bleek al snel een veel te voorzichtige schatting te zijn. De nieuwe collegepartijen in Leiden wilden eerst onderzoeken of de RGL over bestaand spoor kon worden geleid. De provincie zei dat de lijn alleen te exploiteren was als de route door de binnenstad liep. Op 15 mei 2012 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de RijnGouweLijn definitief niet aan te leggen. In plaats hiervan werd het HOV-net Zuid-Holland Noord worden gerealiseerd. Hadden kereltje Penthouse en collega Hessen het referendum tot twee maal niet geblokkeerd en naar de burgers geluisterd die in het uiteindelijke referendum in 2006 te kennen gaven geen RGL door de binnenstad van Leiden te willen, had dit debacle niet hoeven plaatsvinden.

En toen burgemeester in Wageningen, een mooie carrièremove. Daar heb je in die 1 ½ jaar je sporen nagelaten. In de vorm van een monument, in de volksmond ‘De Pik van Pechtold’ of de ‘Paal van Bernard’ genoemd. Het idee van Pechtold was om de op een uitschuifbare fallus lijkende monument van wel 10 meter hoog pal voor Hotel de Wereld en naast het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei Plein te plaatsen. Het penismonument en de prominente plek die het moest krijgen op de landelijk bekende herdenkingsplaats op het 5 Mei Plein stuitte op veel weerstand van de bevolking en een actiecomité werd opgericht. De actiegroep “Wageningen niet voor Paal” maakte zich druk over de locatie. “Het college wil deze plek erdoor drukken”, zei woordvoerster Greet Steenhuis. De actiegroep was bovendien boos over de 16.000 euro die de tijdelijke plaatsing van het monument kostte. Een onderzoek door een extern adviesbureau naar mogelijke locaties heeft nog eens duizenden euro’s gekost. Tot slot was er de jaarlijkse gasrekening van 15.000 euro bovenop de € 100.000,- die ‘het vrijheidsvuur’ kostte. Op 3 maart 2005 presenteerde Pechtold het resultaat en dat leidt meteen tot commotie. Om de burgers alvast te laten wennen werd toen besloten dit monument tijdelijk voor 4 dagen te plaatsen om te testen wat men ervan vond. Dit 16.000 euro’s kostende proefje waar ook het actiecomité zo boos over was had niet het gewenste resultaat en eind 2005 adviseerde de gemeenteraad mede door de felle protesten de fallus definitief niet op het Plein 5 mei te plaatsen. Eind 2004 had kunstenaar Roebers de opdracht gekregen en sindsdien lag het in de opslag op de Wageningse gemeentewerf. Er werd in die tijd ook nog een initiatief van bewonersorganisatie Rooseveltweg ingediend om het monument dan maar op de kop van de Rooseveltweg te plaatsen. Op 23 mei 2008 werd, na vragen van raadsleden wat er met de ‘pik’ moest gebeuren, een besluit genomen het gevaarte in de voortuin van studentenvereniging Ceres aan de Generaal Faulkesweg te plaatsen mits de vereniging hiermee akkoord zou gaan. De uiteindelijke plaatsing vond plaats op 14 april 2011 en staat nu bij Ceres in de voortuin. Onbekend is of het schuifmechanisme werkend is en of de vlam op het gasnet is aangesloten.

pik van pechtold

Of het binnenhalen van Erdoaanhanger Ilan Tekir als lijsttrekker van D66 in Gorinchem. Dat deze nieuwe aanwinst 2 jaar geleden uit de partij van GroenLinks werd geknikkerd omdat zelfs voor hen een zelfverklaard aanhanger van een megalomaan dictator niet gewenst was helpt niet. Na de in scene gezette coup van de islamofascistische megalomaan uit Turkije maakte deze Tekir bekend dat hij net als de meeste Turken in Nederland op de AK partij had gestemd en daarom uit de GroenLinks fractie was gegooid in Gorinchem. Maar dat was natuurlijk geen bezwaar voor D66 die zonder scrupules deze Erdovazal graag verwelkomde binnen zijn gelederen en daarmee de weg plaveide om islamitische stemmers in Gorinchem binnen te halen. Het was trouwens aan zijn onvolwassen en onprofessionele houding te wijten dat hij het veld moest ruimen omdat hij geen kritiek duldde en geen discussie wilde aangaan met ander GroenLinksers. Het is toch niet fris dat je partij uitgerekend deze man als lijsttrekker heeft binnenhaald. In zijn nieuwe rol als lijsttrekker verklaart Tekir dat hij ‘kritisch’ naar Erdogan kijkt. Uiteraard doet Tekir geen uitspraken over de genocide op Armeniërs of de inval in Syrië en genocide op Koerden. D66 verklaart ook nog vierkant achter Tekir te staan en zo kennen we D66 weer. Ook hierover was je oorverdovend stil Alexander.

Ook wisten je collega Jan Hoekema, graaiburgemeester van Wassenaar en zijn eega Barth zich wederom in de kijkerd te spelen. Waar ik in een eerder artikel nog meldde dat de reis naar de Malediven niet doorging heeft dit net iets anders uitgepakt. Ze besloten toch te gaan en toegegeven, dat had meer impact voor mevrouw Barth. Toch vraag ik me serieus af of dit niet heel veel zegt over de manier van denken van Hoekema. Dit kon hij toch op zijn vingers natellen. Of heeft je collega zo’n plaat voor z’n hoofd dat dit hem verraste? De gemeente Wassenaar wilde de slecht vallende burgervader echt kwijt. En nu hij als waarnemend burgemeester van Langedijk een ambtwoning in Oudkarspel bewoont is het de vraag voor hoe lang. Met de inschattingsfout voor eventuele gevolgen om toch naar de Malediven af te reizen heeft Hoekema aangetoond ongeschikt te zijn voor zijn voorbeeldfunctie van burgemeester van een van de rijkste gemeenten van Nederland. Saillant detail is dat deze paradijselijke tropische palmbomen en witte stranden Malediven al jaren door een islamitische dictator president met harde hand wordt geregeerd en daar onrust is momenteel. Er is door deze ‘president‘ een paar dagen geleden nog de noodtoestand uitgeroepen om zijn macht veilig te stellen. Dat de ex-president India heeft opgeroepen om militair in te grijpen maakt het er ook niet mooier op.

En nu ging ook de politiek nog in de vorm van D66-er Sjoerd Sjoerdsma op de humorpolitiestoel zitten om een grap van René van der Gijp in Voetbal Inside. Na de onbeschrijflijk belerende absurde Orwelliaanse uitspraken en censuurvoorstellen van #Orwellgren en partijgenoot De Cock Buning eerder kwam spuit 11 Knoert Sjoerd Knoertsema Sjoerdsema, met veelzeggende initialen, ook even een duit in het brevet van onvermogen kotszakje van D66 doen. Deze beschamend domme vertoning geeft heel goed aan hoever SS en je consorten van de werkelijkheid en de burger zijn verwijderd. Dat je met droge ogen à la islamofascistische dictotor Erdogan wel even gaat vertellen wat wel en niet leuk is en dat satire, humor en vrijheid van meningsuiting aan grenzen zijn gebonden volgens Knoert Sjoerd. En wanneer dit als onwelgevallig wordt ervaren door azijnpissende humorloze kwallen komt ie met een inhoudsloze en bij voorbaat kansloze eis voor excuses. De Gestapo en Stasi zijn er helemaal niets bij en het normaliseren van een gedachtenpolitie is een vuil machtsspelletje wat goed past bij een totalitaire staat maar echte democraten onwaardig is. Daarom zou het goed zijn de naam van de partij aan te passen want het is nog slechts symboolpolitiek wat de klok slaat. Wij bepalen zelf wel wat grappig is en als je het niet bevalt schakel je maar over naar het Deugdjournaal. Wat mij betreft mag je iedereen geiteneuker noemen of met een pruik op in je blote reet op de TV gaan zitten. Van der Gijp had gelijk met “We zijn in dit land volkomen doorgeslagen” doelend op al die beroepsgekwetsten en humorloze smaakpolitieagenten.

De donorwet van je collega Pia Dijkstra die tegelijk euthanasie zonder medische noodzaak mogelijk moet maken is al even omstreden. De overheid die beslist dat je donor bent tenzij je aangeeft dat niet te willen is omgekeerde wereld. Daarbij zou Pia het wetsvoorstel zo aanpassen dat nabestaanden het laatste woord hebben. Maar dat is nu ook al het geval en de rol van de overheid erin verwerken werkt emotionele chantage om organen af te staan in de hand. De overheid heeft daar immers belang bij. En voor wie denkt dat afgestane organen altijd in Nederland blijven. Mis, die worden binnen de EU gedistribueerd. Over de vraag wanneer iemand hersendood is nog veel discussie, ook in de wetenschap, en daarom is er verwarring over het hersendoodprotocol in het voorstel van Pia. Al met al een gedrogt van een wetsvoorstel met heel veel losse eindjes.

In Amsterdam moest de D66-fractie door het stof om vanwege uitlatingen van een kandidaat-raadslid. Het gaat om de nummer 7 van de lijst, Yassmine El Ksaihi. In een NRC-artikel uit 2010 zei El Ksaihi dat ‘Homoseksualiteit een zonde is in de islam. Dat is voor ons geen discussiepunt’. El Ksaihi deed de uitlatingen als voorzitter van de Poldermoskee. Letterlijk zei ze; “Homoseksualiteit is een zonde in de islam. Dat is voor ons geen discussiepunt. De vraag is wel: hoe ga je met die zonde om? Ik vind dat iedereen dat lekker zelf moet weten. Het is een persoonlijke keuze waar ik je niet mee lastig zal vallen. Maar ik kan als voorzitter van de moskee natuurlijk niet zeggen: welkom, uit hier in de moskee gewoon je zonde!” Welnu, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat dit tegen alle normen en waarden indruist die we hebben afgesproken in Nederland en zijn vastgelegd in de grondwet. Kennelijk hebben islamitische opvattingen van hoe de sharia te implementeren in de Nederlandse en westerse waarden meer prioriteit dan het openlijk kleur bekennen en deze ideologische haatuitingen te veroordelen. Maar nee, waarom zou je ook. Zo vlak voor de verkiezingen zal je zeker geen potentiele mohammedaanse kiezers tegen je in het harnas durven jagen. Het hele debacle rond het korte bestaan van deze Poldermoskee en de financiële perikelen erom heen is trouwens ook nog een onderzoekje waard, maar dat ter zijde.

Weet je wat, dacht je collega Koolmees van D66 en minister van Sociale Zaken. Om de inburgering van (voornamelijk islamitische) immigranten te bespoedigen en het tekort aan examinatoren leed te verzachten schaffen we moeilijk te behalen delen van het examen af. Lekker handig want een rapport uit 2017 liet zien dat slechts eenderde van de asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen het lukte om binnen 3 jaar in te burgeren middels een examen. Dat deze examens gigantische verdienmodellen zijn voor allerlei louche inburgeringsexamen bedrijfjes die a raison van € 10.000,- per kandidaat zonder slagingsgarantie opereren laat ik even buiten beschouwing. Dat het hele inburgeren vaak misgaat staat al zeker een jaar buiten kijf en aan die situatie is niets veranderd. De draconisch symptoombestrijding middelen die Koolmees voorstelt zullen tot verdere ontburgering leiden. Het is niet alleen een domme maatregel maar geeft ook het onvermogen weer om de werkelijke problematiek aan te kunnen of willen pakken.

Als je het over racisme wilt hebben moet je ook al niet bij D66 zijn. Eerst Baudet de racismekaart toespelen en vervolgens het debat niet aandurven. De zwarte piet toespelen door absurdistisch buitenproportioneel hysterisch racisme schreeuwen en vervolgens inhoudelijk het debat niet aandurven in de Tweede Kamer geeft te denken. Nota bene Jesse Klaver had dit debat aangevraagd! Hoe doorzichtig ook zo vlak voor de verkiezingen, Dodenlijst66 kan dit en komt er mee weg. Et voila, de aap kwam vrijdagavond tijdens het debat in De Balie al uit de mouw. D66 had samen met alle andere partijen frontaal de aanval geopend op Baudet over iets wat zijn collega in 2016 had gezegd en wat ook wetenschappelijk was onderbouwd. Dat was een kolfje naar de hand van slinks met jou voorop als jeukleuter. Je hebt je andermaal weten te profileren als anti democraat en je walgelijke werkwijze kwam goed uit de verf meneertje Penthouse.

Wat vindt je er van dat je vazal en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Orwellgren Ollogren en drie leden van het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben overlegd over nepnieuws en de gevolgen daarvan. Het doel was bijpraten. Conclusies zijn er niet getrokken, maar dat was ook niet het doel, aldus genootschap-voorzitter Marcel Gelauff in een mail aan de leden van het genootschap. Gelauff ging langs samen met Hans Nijenhuis en Gert-Jaap Hoekman, respectievelijk hoofdredacteur van het AD en Nu.nl bij Ollongren langs. Ollongren, die eerder al bewezen heeft moeite te hebben met grondwettelijke principes in Nederland. Kennelijk werd deze bijeenkomst gehouden om staatscensuur salonfähig te maken en kijken hoe dit in te passen onder het mom om onwelgevallig ‘nepnieuws’ te censureren. Zij moeten in de toekomst de ‘transparantie’ van de overheid garanderen op hun nieuwsplatforms. Dit betekent dus maar een ding. Censuur, naar Marxistisch Stalinistisch voorbeeld en allemaal onder leiding en toeziend oog van de Democraten66. Het Algemeen Dagblad heeft onder leiding van Hans Nijenhuis alvast een voorschot genomen om te fungeren als staatscourant door na het debat in De Balie te koppen met ‘Baudet discrimineert op basis van geloof, geslacht, geaardheid en ras’. Dit waren jouw woorden Penthouse maar je Stasi minister van waarheid Orwellgren heeft op haar audiëntie de hoofdredacteuren al goed geïnstrueerd om de aankomende verkiezingen met enkel D66 welgevallig nieuws te laten komen en liever ook nog zo dat politieke tegenstanders als FvD beschadigd raken. De totalitaire staat in de maak.

Wacht even, kwam er ook iets over een referendum voorbij? Op de website van D66 staat nog altijd de uitleg over het standpunt aangaande een referendum op de manier zoals we die kennen van D66. Letterlijk staat er; “D66 is voorstander van een correctief bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de parlementaire democratie.” Maar kennelijk is er voldoende ruimte voor andere interpretatie van dit standpunt want ook het referendum over de sleepwet wordt door Penthouse en Orwellgren geblokkeerd. Dus een referendum prima maar alleen als het Penthouse zo uitkomt want als we Orwellgren Ollongren mogen geloven is ook een bindend correctief referendum definitief van de baan. Gaaf land hè?

De vuiligheid en onbegrensde anti democratische opstelling van jou en D66 zorgen voor meer polarisatie en uitsluiting van grote groepen kiezers en partijen. Nu weer sluiten jij en de in Marokko geboren D66 lijsttrekker Said Kasmi met instemming of opdracht van jou de partij Leefbaar Rotterdam uit omdat Forum voor Democratie Leefbaar steunt. De minachting en schoffering van de kiezer kent werkelijk geen grenzen. Je moet wel ongelofelijk wanhopig en bang zijn dat FvD en PVV gaan meebesturen dat je je verlaagd door bij voorbaat, net als bij de landelijke verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet miljoenen kiezers, lees burgers, uit te sluiten. Dit heeft niets meer met een democratie te maken. Ik hoop alleen al daarom dat Leefbaar, Forum en de PVV op zoveel stemmen komen dat je Demonisering66 partij wordt gedecimeerd en weggevaagd. Omdat jullie je in de aanloop van de verkiezingen nu dagelijks met zulke uitlatingen en uitspraken profileren zal ik deze fascistoïde fratsen hier blijven opsommen.

Dus reken erop, dit wordt vervolgd.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: