Chaos bij Huis voor de Klokkenluiders veroorzaakt door slechte wet

Man-met-megafoon 800

Antonie Kerstholt bw

auteur: Antonie Kerstholt
Econoom en jurist

Het is verstandig om als klokkenluider voorlopig geen misstand of doofpot aan te kaarten.

Afgelopen week zijn berichten naar buiten gekomen over het willen opstappen van alle medewerkers van de afdeling Advies van het Huis voor de Klokkenluiders. Omdat ze het niet eens zijn met de werkwijze van hun collega’s van de afdeling Onderzoek van het Huis. Die verzoeken tot onderzoek door klokkenluiders stelselmatig niet-ontvankelijk verklaren. Het zoveelste incident sinds de oprichting van het Huis in 2016.

Sinds haar bestaan is er nog nooit één onderzoek tot een goed einde gebracht. Een uiterst treurig resultaat. Primair veroorzaakt door de inhoud van de wet en de aan het Huis toegekende uiterst karige financiële middelen. Zo karig dat vooraf al bekend had moeten zijn dat met zo’n klein budget en slechte wetgeving al vaststond dat het Huis zou moeten mislukken. Alleen hoe en het het tijdstip waarop dat manifest zou worden was tot vorige week nog onduidelijk.

Afdeling Onderzoek verklaart verzoeken op grote schaal niet-ontvankelijk
De medewerkers van de afdeling Onderzoek verwijten de collega’s van Advies dat ze klokkenluiders ‘tot voorbij het gaatje’ willen helpen. Aldus een brief van hen aan de Tweede Kamer. Die uitlating toont glashard aan dat de wet hen kennelijk heel weinig speelruimte geeft om snel en verantwoord aangevraagde onderzoeken over misstanden goed te keuren en op te starten.

Een misstand die het algemeen en maatschappelijk belang schaadt rechtvaardigt kennelijk dus niet dat op grond van wet en regelgeving ook daadwerkelijk misstanden kunnen worden aangepakt. En daar rekent een klokkenluider die de bel heeft geluid vanzelfsprekend wel op. Zeker als vanuit de overheid zelf en door politici met zoveel tromgeroffel deze wet over de bescherming van klokkenluiders destijds bekend is gemaakt. Alle onderzoeken over het beschamende lot van klokkenluiders bewijzen inmiddels het tegendeel. Met dit nieuws over het Huis daar nog eens bovenop.

megafoon 500

De politiek moet accepteren dat het een totaal mislukt project is.
Achter de schermen zijn politici en ambtenaren druk bezig om de crisis in het Huis te bespreken en na te denken over mogelijke oplossingen, achter gesloten deuren ter voorbereiding op het debat met de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ luidt het gezegde. Er is al eens een doorstart van het Huis geweest na de vastgestelde opstartproblemen en het uitgebrachte adviesrapport van de heer Ruys in 2017. Nog eens doorstarten of reorganiseren heeft geen enkele zin, zolang het fundament onder het Huis niet deugt om klokkenluiders effectief te beschermen.

De huidige wet en regelgeving voldoet immers perfect aan het doel van een grote meerderheid van de Tweede Kamer, wat ervoor heeft gezorgd dat er na jaren van onderhandelen een compromis-wet kon worden aangenomen. Een compromis waar slechts een papieren tijger als doekje voor het bloeden aan klokkenluiders kon worden aangeboden. Want het was geenszins de bedoeling om misstanden bij de overheid zelf of aan haar direct of indirect gelieerde organisaties ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. De talloze dossiers van klokkenluiders over misstanden bij publieke en semi publieke organisaties bewijzen dat wel.

Bestuurders en politici worden door de wet (en soms door partijgenoten) nog steeds goed beschermd als de klok over misstanden en doofpotten wordt geluid. De departementale wetgevingsjuristen hebben dan ook goed werk verricht bij de totstandkoming van deze wet. En juist die formele juristen van Binnenlandse Zaken zijn het Huis bij de afdeling Onderzoek binnengestroomd, volgens publicaties afgelopen periode van onderzoeksjournalisten. Slim om ook vanuit die plek de wet op het Huis voor de Klokkenluiders te kunnen bewaken en handhaven. Naar de letter van de wet en haar nooit openlijk uitgesproken doelstellingen.

Verstandige klokkenluiders luiden de klok pas als nieuwe wet is aangenomen
Nu vaststaat dat het Huis qua slagkracht nog geen deuk in een pakje boter kan slaan waar het betreft een effectieve bescherming van klokkenluiders is het verstandig om als klokkenluider voorlopig geen misstand of doofpot aan te kaarten. Werkgevers en bestuurders weten al lang dat het Huis klokkenluiders geen enkele bescherming kan bieden en hebben dus volledig vrij spel om een klokkenluider het heel lastig te maken. Het is dus vrij schieten op deze in de ogen van werkgevers en bestuurders lastige werknemers. Een gewaarschuwd mens telt voor twee; dus kaart geen enkele misstand aan zolang de Tweede Kamer de huidige wet in de kern in tact laat.

Het klokkenluidersbedrog over een vermeende bescherming van klokkenluiders heeft nu door politici en de overheid lang genoeg geduurd. Zolang het fundament onder het Huis, een geheel nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders derhalve ontbreekt, heeft het renoveren en oplappen van het ingestorte Huis geen enkele zin. Of die nieuwe wet er ooit zal komen blijft uiterst onzeker. Integriteit en macht verhouden zich heel slecht. Zeker bij de overheid, politiek en haar gesloten bestuurderscultuur. Het komende debat met minister Ollongren zal alleen hierom al zeer veel duidelijk kunnen maken.

bron: 8 april 2019 https://joop.bnnvara.nl/opinies/chaos-bij-huis-voor-de-klokkenluiders-veroorzaakt-door-slechte-wet

 

D66 en het pluche

66 pluche ghuy

Vrij geruisloos heeft begin deze maand op 5 februari de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser van D66 zijn ontslag ingediend. Als reden noemde hij ‘de nasleep van berichtgeving over het debacle rond het Schiekadeblok’ bij het Centraal Station. Daarover was een kritisch Rekenkamer-rapport verschenen waaruit bleek dat Visser op bijzondere wijze had geprobeerd de besluitvorming rond de aankoop door de gemeente Rotterdam van het Schiekadeblok in 2009 te beïnvloeden.

Geheime stukken doorgespeeld

Als Hoofd van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en wethouder met de portefeuilles Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten speelde hij geheime stukken door naar journalisten. Hiermee probeerde hij aan te tonen dat de begroting voor de aankoop van de grond, die aanvankelijk 70 miljoen bedroeg, realistisch was.

Projectontwikkelaar Luc Smits had destijds grote plannen voor het stuk grond. Er zou een gebouwencomplex komen met kantoortoren van 226 meter hoog, een hotel en ook een casino en woningen. LSI, het bedrijf van Luc Smits kon de financiering hiervoor niet rond krijgen en daarom niet aan de betalingsverplichting voldoen van de afgesproken 2 miljoen erfpacht per jaar.

De gemeente heeft uiteindelijk 52 miljoen betaald aan projectontwikkelaar Luc Smits. De gemeente Rotterdam leed dus een fors verlies van 20,8 miljoen op de aankoop van de grond toen het die in 2017 terug kocht van LSI.

De aankoop van Schiekadeblok was één van de erfpachtprojecten van de gemeente die hiervoor totaal 150 miljoen had uitgetrokken. Ook waren er andere projecten zoals de bouw van de rood-witte torenflat Calypso aan de Mauritsweg. De grond hiervoor kocht de gemeente voor 27 miljoen. Dit geld heeft de gemeente uiteindelijk terug ontvangen maar wel ten koste van twee faillissementen. Die van vastgoedbedrijf De Wilgen en de bouw bv van aannemers. Daardoor bleven andere schuldeisers met onbetaalde rekeningen zitten.

Hoekse Lijn debacle

Morgen is het een jaar geleden dat Pex Langenberg, ook van D66, wegens het ‘Hoekse Lijn debacle’ aftrad. Hij informeerde de gemeenteraad veel te laat en greep niet in toen hij op de hoogte was van de enorme kostenoverschrijding en uitstel van oplevering van de metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Langenberg, een goede bekende van Alexander Pechtold stapte pas op nadat een rapport van Onderzoekscommissie Hoekse Lijn uitwees dat Langenberg onvoldoende regie en coördinatie had uitgevoerd.

Precies een jaar geleden, op 22 februari 2018, werd gesteld dat de ombouw van treinlijn naar metroverbinding tot aan het Hoekse strand die eigenlijk in september 2017 klaar zou zijn in ‘het uiterste geval’ pas in december 2018 zou gaan rijden. De kostenoverschrijding van 90 miljoen op een oorspronkelijke begroting van 330 miljoen euro is daarop gebaseerd.

Het is nu 2019 en in maart hoopt de opvolger van Adriaan Visser, de interim wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten Judith Bokhove van GroenLinks, met meer duidelijkheid te komen. Ze schrijft nu al dat het doortrekken van het spoor in Hoek van Holland langer gaat duren. Dat komt, zo zegt ze, omdat mensen die nu aan de Hoekse Lijn werken deze klus eerst moet klaren voordat ze kunnen worden ingezet om de lijn naar Hoek van Holland Strand te verlengen.

Reizigers die gedupeerd zijn door het ontbreken van de Hoekse Lijn krijgen van haar extra compensatie toegezegd. Tijdens de onderhandelingen van 147 dagen voor een nieuwe Rotterdamse gemeenteraad heeft Wethouder Bokhove besloten afstand te doen van de bewindvoering van de aandelen die haar kinderen hebben in Greenchoice, het bedrijf dat haar man heeft opgericht.

Op 21 februari 2019 lag Judith Bokhove onder vuur. Het college van B&W propageert het advocatenbureau El Hannouche als netwerkpartner van de gemeente welke openlijk pleit voor sharia councils, religieuze arbitragecommissies naar het voorbeeld van Britse sharia councils. Eerst ontkende ze dat El Hannouche partner is van de gemeente Rotterdam. Daarna zei ze er geen kwaad in te zien terwijl Tanya Hoogwerf betoogde: ‘’Sharia councils zijn funest voor de rechten, zelfbeschikking en vrijheden van vrouwen.’’

fractievoorzitter van D66 in Rotterdam Chantal Zeegers had verklaard geen wethouderskandidaat te zijn

Dat het niet meteen een D66-er is geworden als opvolger van Visser was kantje boord. De ophef ontstond toen bekend werd dat Alexander Pechtold, die zonder baan zat, wellicht op de nominatie stond nadat fractievoorzitter van D66 in Rotterdam Chantal Zeegers had verklaard geen wethouderskandidaat te zijn. Ook verklaarde ze dat D66 gaat op zoek naar een ‘heel goed persoon’ voor de portefeuille die Visser achterlaat. En stelde Zeegers, “Een sterke bestuurder met financiële kennis.” Ze benadrukt dat Financiën, Grote Projecten, Haven en Organisatie D66-posten zijn én blijven. GroenLinks wethouder Judith Bokhoven heeft de functie tijdelijk overgenomen.

Update: Vandaag 22 februari is bekend geworden dat Arjan van Gils (D66) de vertrokken wethouder Adriaan Visser (D66) gaat opvolgen als wethouder Financiën, Haven en Organisatie van Rotterdam (via nu.nl). Arjan van Gils is hiermee de vierde wethouder in een jaar die de verantwoording over de Hoekse Lijn in zijn portefeuille krijgt.

Wat ook meetelde was dat Anne Lok, de ex-vriendin van Alexander Pechtold, in De Stentor had verklaard dat hij aspiraties had wethouder in Rotterdam te worden. Maar gelukkig is er voor Pechtold toch een baantje in de carrousel gevonden. Hij mag de commissie voorzitten die het kabinet gaat adviseren over waardevol cultureel erfgoed in particulier bezit. Geen toeval dat D66 minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur, bekend van het cybersecurity subsidieschandaal Security Delta van 6,4 miljoen euro toen zij wethouder was in Den Haag, dit baantje voor hem geregeld heeft. Een echte ons kent ons op het pluche.

Anne Lok is overigens inmiddels bevallen van een zoon genaamd Jippe. Dit is het kind dat Pechtold bij haar verwekte en zij toch heeft laten komen ondanks dat Pechtold haar onder grote druk zette om abortus te plegen.

Pechtold in nieuwe rol

Alexander Pechtold vertelde bij Nieuwsuur dat Nederland de mond vol heeft van identiteit en nationaliteit en weet dit slim uit te spelen en door te trekken naar zijn nieuwe job als voorzitter van de commissie Pechtold. Zo werpt hij zich in een vrije-tijd outfit zonder stropdas met boven niet dichtgeknoopte bloes op zijn alom bekende belerende betweterige toontje op als ‘beschermer’ van ons cultureel erfgoed. Hij zal er geen moeite mee hebben deze buitengewoon verantwoordelijke drukke baan te combineren met zijn adviserende rol als lid van de Raad van Toezicht bij het Drents Museum.

D66 minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur, bekend van het cybersecurity subsidieschandaal Security Delta van 6,4 miljoen euro toen zij wethouder was in Den Haag

Van Engelshoven was als wethouder onderwijs, deconcentratie, stadsdelen in het algemeen en stadsdeel Haagse Hout tussen maart 2012 en maart 2013 verantwoordelijk voor 533 niet gepubliceerde gemeentelijke bekendmakingen en twee vermiste dozen van de burgerlijke stand. Door een ‘technisch mankement’ werden tussen maart 2012 en maart 2013 gemeentelijke bekendmakingen niet in het digitale systeem geladen. Later bleek dat de dit kwam omdat de back-up niet goed stond afgesteld namelijk midden op de dag. Ondanks acht ‘signalen’ dat er iets mis was deed de gemeente niets. Sinds 6 februari 2013 miste de gemeente onder haar verantwoordelijkheid 2 dozen met geboorte-, en huwelijks- en overlijdensaktes van de burgerlijke stand.

Relatie van Visser

Adriaan Visser kwam in 2015 ook in het nieuws omdat hij als wethouder wegens zijn relatie met de directeur van het door de gemeente gesubsidieerde Hofpleintheater zijn cultuurportefeuille moest neerleggen. Toen Visser de relatie met Caroline Pietermaat bekend maakte werd zijn geloofwaardigheid in twijfel getrokken. Er moest worden besloten over subsidies en er moesten beslissingen over het Hofpleintheater worden genomen. Hugo de Jonge, toen wethouder in Rotterdam en sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zou de portefeuille overnemen en een debat was aangevraagd maar werd afgeblazen door het neerleggen van de portefeuille door Visser.

De rode draad in voorafgaande dat het pluche belangrijker is dan ethiek. Incompetentie de leidraad.

D66 is de D allang niet meer waard. Zij gaan voort als 66.

 

 

Aan Dilan Yesilgoz

proefballon dijkhoff

Goedemorgen Dilan,

Dank je voor je reactie gisteren, en ter uwer informatie, ik heb inderdaad heerlijk geslapen. Als antwoord op je tweet wil ik zeggen dat dat ik absoluut besef dat je de doelen die je met de coalitiepartijen hebt ondertekend als VVD onderschrijft en dat je de doelstellingen in dat akkoord, ik meen 600 toch? nog via wetgeving gaat implementeren. En dat zeggen jij en je klimaatbaas Dijkhoff steeds op dezelfde manier: “Geen paniekvoetbal, maar klimaatbeleid met gezond verstand, zodat het behapbaar en betaalbaar is voor iedereen” en ook nog dat jullie daar dan 30 jaar voor hebben. En zo mogelijk nog algemener zegt Rutte dat “het doel is het doel te halen.”

Jammer dat je ietwat aanmatigende maar bovenal ‘openstaande’ ‘weinig zeggende ’tweets’ het internet opstuurt alsof mensen niet begrijpen wat alle maatregelen die jullie gaan nemen, linksom of rechtsom betekent dat de VVD de domme burger centen uit de zak gaat kloppen. Dat wordt dan verdoezeld zo vlak voor de verkiezingen door met nietszeggende rekbare begrippen als ‘behapbaar’ te blijven schermen.

Behapbaar 

Dat het ‘behapbaar’ moet blijven zou dan moeten insinueren dat jullie het beste met de burger voor hebben en dat de schade zal worden beperkt mochten die mooie dromen van Dhr. Dijkhoff en mevrouw Yesilgoz toch wat gaan kosten. Een beetje de burger voor het lapje houden net als voor en na het ondertekenen van het Klimaatakkoord. Daags na ondertekening van het zo bejubelde Klimaatakkoord kwam de aap uit de mouw. De 600 doelstellingen waar de coalitie zich ten overstaan van iedereen zo enorm mee op de borst klopte bleek een wassen neus omdat op wat jaartallen na op geen enkele wijze de uitvoering was bestätigd noch berekend.

Tel daarbij op het inmiddels door de VVD absurd gemangelde en degradeerde woord ‘behapbaar’ wat nooit de lading en impact van welke maatregel dan ook kan dekken omdat het begrip ‘behapbaar’ op zijn zachts gezegd nogal rekbaar is. Op geen wijze is iets wat voor iemand behapbaar dat automatisch voor de ander ook. In goed Nederlands heet dat de burger een rad voor de ogen draaien, een loer draaien of zand in de ogen strooien. Bij holle verkiezingsretoriek is de burger niet gebaat.

CO

Wat inmiddels ook opvalt in jullie klimaat-ballonnetjes is dat op inhoud van zeker één doelstelling, het nut hiervan en de gigantische impact die dit op de maatschappij zal hebben voor lange tijd in het gunstigste marginaal effect van 0,00007° zal behalen. De schattingen van de kosten voor dit megalomaan ballonnetje lopen uiteen van 800 miljard tot wel 1000 miljard tegen een verwaarloosbaar resultaat met een te verwaarlozen bijdrage aan het ‘klimaat’. Want al die windmolens met niet te recyclen wieken zijn geen goed en afdoende alternatief. En als iedereen (gesubsidieerd) op elektriciteit gaat rijden moeten er energiecentrales bij en zullen miljoenen tonnen meer zeldzame speciale mineralen voor de speciale accu’s moeten worden gedolven door arme zielige Afrikaanse kinderen. Maar daar horen we jou en je collega’s niet over.

Logisch want behalve GroenLinkse klimaatretoriek van de VVD zijn zij, en dat zijn we niet vergeten, er vooral om multinationals las Unilever en Shell te paaien, financieel te ontzien en zo financiële voordelen te geven. Belastingvoordelen die de burger niet krijgt en subsidies op dure elektrische auto’s die de gewone man nooit kan betalen.  Van gas los zonder fatsoenlijk alternatief, terwijl Rusland heeft aangegeven dat wij het Russisch gas 30% goedkoper kunnen krijgen dan wij nu betalen.

Dit betreft nog enkel de klimaatgekte dat ook de VVD in aanloop naar de verkiezingen gebruikt als bliksemafleider voor veel grotere issues waar over wordt gezwegen omdat deze te gevoelig zijn zo vlak voor de verkiezingen.

Immigratie

Maar nog meer, de leugens van de VVD zijn inmiddels niet meer te tellen. Bijvoorbeeld minder immigratie. In het laatste promo filmpje staat Klaas Dijkhoff glashard te beweren dat onder Rutte jullie ‘doorgaan’ nog minder immigratie te bewerkstelligen. Een wederom onjuiste niet ware stelling, want de laatste 3 jaar onder Rutte zijn er nog nooit zoveel, vooral niet-westerse immigranten, ongeveer 500.000 ons land binnengekomen en ook nog eens uit vooral veilige landen als Marokko, Bangladesh en het inmiddels veilige Syrië (97.000). Dat laatste land heeft nu een tekort aan mannen voor de wederopbouw. En dat gaat op zo’n manier dat Nederlanders, soms 10 jaar op een wachtlijst, vrijwel geen kans meer hebben op een sociale huurwoning. Overigens, als het Klimaatakkoord een blauwdruk is voor het Marrakesh-akkoord, althans wanneer dat net zo vrijelijk geïnterpreteerd kan worden belooft ook dat akkoord weinig goeds, maar dat terzijde.

Voedselbanken

Wat te denken van de 600 voedselbanken. Volgens cijfers waren er in 2016 1,2 miljoen mensen die leven onder de armoedegrens waarvan er 135.000 hulp krijgen van een voedselbank. Dat zijn 35.000 huishoudens en 1 op de 8 kinderen gaat met honger naar school. Wetende dat onder 8 jaar leiderschap van Rutte de armoede in Nederland dergelijk proporties heeft kun je toch niet serieus met waanideeën aankomen als 1000 miljard voor luchtfietserij van 0,00007 graad wat ook nog eens speculatief is.

geen miljarden om de eigen bevolking uit de armoede te halen

Dat er überhaupt voedselbanken moet bestaan in Nederland is sowieso een grove schande. Wat nog erger is dat er door enige VVD coalitie geen enkele actie of initiatief is ondernomen om hieraan iets te doen of te stoppen. Wel vele miljarden die naar Griekenland gingen, die volgens Rutte en de VVD niet zouden gaan en wel gingen, maar geen miljarden om de eigen bevolking uit de armoede te halen. Ik zeg dat je je prioriteiten niet op orde hebt.

Daklozen

Het aantal daklozen in Nederland is in 7 jaar verdubbeld. Was het aantal in 2009 nog 17.000, in 2016 al 30.000 en dat is onder andere weer te wijten aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de financiële situatie van minima. Inflatie en inkomen zijn nooit rechtgetrokken en onder de kabinetten Rutte er is alleen maar meer bezuinigd op (geestelijke) gezondheidszorg. Nog nooit heeft de politie de handen zo vol gehad aan verwarde mensen. Ook in dit geval is goedkoop dus duurkoop omdat de door de VVD zo bejubelde zelfredzaamheid niet voor iedereen geldt.

De verdwenen memo’s

Nog wat voorbeelden zijn het gehannes en glashard liegen over de memo’s in de onderhandelingen om een kabinet te vormen. Eerst wist niemand ergens van en veel later kwam schoorvoetend naar buiten dat ze er toch waren en erover was onderhandeld en wel zo dat niet langer verzwegen kon worden dat Rutte een deal met Unilever en Shell had. Shell betaalt trouwens nog immer geen winstbelasting.

Wat me brengt op de volgende malversatie. Het close contact tussen onze premier Mark Rutte en Unilever-ceo Paul Polman en Rutte die spontaan het sms-je was kwijtgeraakt waarin Polman naar verluid de afschaffing van de dividendbelasting torpedeerde. Behalve de roemloze ondergang van deze afschaffing dividend belasting is dit sms-je de doofpot ingegaan, zelfs na een Wob verzoek.

Iedereen erop vooruit in 2019

We hebben al jaren flink ingeleverd maar wat zouden we erop vooruit gaan in 2019. Het laat zich niet moeilijk raden wat de realiteit ons bracht. Ja, we gingen er met de loonstrook op vooruit. Afgezet tegen stijgingen van vrijwel alle producten, huur, energie, ziektekosten, voedsel en Gemeentelijke belastingen en onder aan de streep bleek dat iedereen in het gunstigste geval quitte speelt. Economische groei geldt dus vooral voor mensen met een inkomen van een ton of meer per jaar. Qua koopkracht ten opzichte van besteedbaar inkomen staat Nederland in Europa op een trieste 15e plaats, onder België. Dus lekker behapbaar volgens de VVD.

De onderste steen

Ken je hem nog? Die onderste steen? Iets met MH17 en 200 Nederlandse doden geofferd aan de EU grootheidswaanzin en Oekraïense olie en gas leidingen. Ik kan u vertellen dat we al bijna 5 jaar op die ‘onderste steen’ van Rutte wachten en dat aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het voorgoed bij verdoezelen zal blijven. Al moet ik bekennen dat ik pica’s heb van Rutte waar hij zijn best doet en ijverig staat te graven. Voor de bühne.

Het hele plaatje van de VVD is er een van ‘ik zeg dit en weet het leuk te verkopen maar u kunt er gevoeglijk van uit gaan dat wat wordt beloofd nimmer nooit wordt nagekomen’.

Daar helpen neerbuigende antwoorden op tweets van bezorgde burgers ook niet bij. Ik zal het woord infantiel in deze niet bezigen. Het geeft eigenlijk heel goed aan waar de VVD staat en hoe zij ‘behapbaar’ interpreteert.

Geheel naar eigendunk.

 

Ik vier mijn stem

DtUzH2wW0AAE7xZ
Jan Dijkgraaf in overleg met de politie begeleid door ons gezang

Een verslag van de gele vestjes demonstratie op 1-12-2018 in Den Haag georganiseerd door Jan Dijkgraaf.

Het was allereerst heel gezellig. Na een heerlijke koffie op een verwarmd terras op het Plein en wat keuvelen met mede-demonstranten kwam Jan rond om ons te instrueren over de te lopen route en kregen we heel aardig de tekst van het liedje in handen. Even later zouden we richting Binnenhof gaan lopen met z’n allen, een man en vrouw of 70 bleek uiteindelijk. Meteen vingen we aan met zingen van het refrein van #15miljoenmensen.

Na 20 meter werden we al tegengehouden door een politiebusje en agenten maar na een gesprek met Jan mochten we doorlopen naar het 30 meter verderop gelegen Mauritshuis. Onderwijl vergezeld met achter ons een ME bus en verder rondom een stuk of 20 agenten te voet en 4 politiebusjes. Voor het Mauritshuis zongen we onder de bezielende begeleiding van aanjager Wally Soute het refrein door. Ook de begeleidende muziek uit de speaker van Ebru zorgde ervoor dat we op wat valse tonen na en ietwat uit de maat toch gelijkgestemd de tekst konden opdreunen. Na enige tijd werden we ‘ingesloten’ met rondom politie. We vonden dat flauw en overdreven, we waren tenslotte op een paar mensen na allen van rond dezelfde leeftijd als Jan. Voornamelijk oude kneuten dus.

20181201_113353.jpg
Na 20 meter al tegengehouden door de politie

De overkill en de toch ietwat intimiderende afsluiting van het Binnenhof gaf enige verontwaardiging en dat blijkt ook uit het commentaar in het filmpje wat ik poste. Na enige tijd had de politie weer overleg met Jan. Wij namen die ‘pauze’ waar door gesprekken met elkaar te voeren over waarom we er stonden en standpunten en ideeën uit te wisselen.

20181201_114406
Voor het Mauritshuis de longen uit ons lijf zingen

Op een gegeven moment gaf Jan door dat werd gekozen ons niet helemaal naar het Malieveld te laten begeleiden maar wel ons moment te pakken en onder begeleiding van 6 agenten te paard, agenten te voet en wat busjes liepen we tot aan de Lange Vijverberg voor de Hofvijver.

20181201_120924
Op weg van het Mauritshuis naar de Lange Vijverberg 

Daar hebben we Jan en Umar nog toegezongen om te bedanken voor de organisatie en de mogelijkheid vreedzaam onze stem te laten horen. Onze hesjes gingen als afgesproken uit en schor gezongen ging ieder zijn weg. Later heb ik nog geprobeerd het Binnenhof te bezoeken maar dat was niet meer mogelijk. Nog wat gegeten en toen weer huiswaarts.

‘Zorgverzekering in 13 jaar bijna 75% duurder geworden’ .

Een goede reden om te demonstreren toch?

We hebben ons punt kunnen maken. Op Twitter kregen we veel steun en talloze leuke reacties maar werden ook verguist en belachelijk gemaakt door azijnzure trollen die het een extreemrechts feestje noemde. Gemiste kans voor deze linker zijde om op een ludieke manier tegengeluid aan Rutte te laten horen. Vandaag kopte de Telegraaf ‘Zorgverzekering in 13 jaar bijna 75% duurder geworden’ (link). Een goede reden om te demonstreren toch?

Volgens een opiniepeiling van Maurice de Hond ziet links in dat het ook hun aangaat en #gelehesjes ondersteunt en wie weet straks vreedzaam gaat mee demonstreren. We hebben het goede voorbeeld gegeven. De bedoeling is dat dit nu in de maand december wekelijks in elk dorp en stad wordt opgepakt en de gele hesjes demonstraties zich als een olievlek over het land uitspreiden. (link Jan Dijkgraaf TPO)

Dank aan de organisatoren Jan Dijkgraaf en Ebru Umar en alle mensen die de moeite namen mee te lopen.

Oh ja en volgende keer bloemen mee om aan de aanwezige politie te geven.

Stop cultuurmarxisme

stopppen met zielig zijn

Door de hetze in Nederland van inmiddels ook activistische krant verworden Algemeen Dagblad kwam op Twitter ter sprake dat mensen met een andere mening of pro pieters door nieuws en linkse politici nu stelselmatig worden weggezet als tokkies, fascisten, nazi’s en populisten. Niets nieuws toch zou je zeggen. Maar men doet er nu een flinke schep bovenop.

Hoe kan het dat blanke mensen zomaar op deze wijze mogen worden beschuldigd en over één kam mogen worden geschoren?

Dit komt doordat kozp-ers de bij intocht van Sinterklaas waren met intimidatie en provocatie uit waren op reactie en er lieden vol in de gebruikte Alinsky methode zijn getrapt. Beschuldig een ander van iets waarvan je zelf schuldig bent. Heel effectief in deze. De schreeuwende boze vaders, ja ook voetbalsupporter, die opkomen voor de Nederlandse cultuur en een onschuldig kinderfeest worden in diezelfde MSM nu eenvoudig weg gezet als hooligans, tokkies en zelfs als nazi’s, onder meer door Fransisco Jole in Joop.nl.

Ich bin ein nazi

Schijthoer naar veelal blanke actievoerders roepen is erg racistisch dus. Het provoceren heeft gewerkt want daardoor werd extremistisch links, dat vrijwel door de hele media op een voetstuk wordt geplaatst en ruim podium krijgt, weer volop in het gelijk gesteld ‘want zie je nou wel, alle Nederlanders zijn nazi en racist’. Dit wordt dan breed uitgemeten in de pers en politici, vooral linkse, struikelen over elkaar heen om toch te benadrukken dat racisme niet wordt geaccepteerd. Maar stel je eens voor dat er op deze wijze gesproken over de zwarte medemens zou worden gesproken. Dan was het land te klein.

Ik vind dat dit tegengeluid dringend nodig was want we weten dat er niets racistisch aan Zwarte Piet is. Nooit geweest ook. Ik spreek uit eigen ervaring. Voor Zwarte Piet had je ontzag en hij was degene die uiteindelijk lekkers gaf of de roe en meenam in de zak naar Spanje als je dat jaar niet braaf was geweest. Het opvallende aan dit alles is dat die zogenaamde vredelievende ‘botsplinter’ activisten in de media geen strobreed in de weg wordt gelegd, op geen enkele manier kritisch worden bevraagd maar worden gepamperd en zelf bejubeld. Bekende Nederlanders haasten zich om een ondersteuningsverklaring te tweeten zoals Angela Groothuizen of Rosanne Herzenberger om alle Nederlanders als neonazi af te schilderen. Het zijn dezelfde deugdozen die in mei 2017 GeenStijl de mond probeerden te snoeren (link). Gelukkig maakt Jan Dijkgraaf korte metten met deze Hetzenberger. Zij hebben of geen idee van de bizarre uitspraken en gewelddadige toon van de ‘activisten’ of ze hebben nog altijd die roze bril op en zijn stekeblind.

Bescherm onze kinderen

Zwarte Piet wordt nu al blackface genoemd naar Amerikaans model en de extremisten kleden zich vaak als Black Panther activisten compleet met de zwart fascistische legerkleding outfit met leuzen die er niet om liegen. Die gasten worden door de pers op handen gedragen en het drammen van die kleine groep gesubsidieerde dwingelanden vlakbij de kinderen een podium  te geven is kindermishandeling. We hebben al huilende kinderen gezien en ook gezien dat het zo echt niet kan. Demonstreren doe je niet in het bijzijn van kinderen, dan spoor je niet. Kinderen hoor je hiertegen te beschermen.

oi96lfo8dc1y
Sinterklaas en Zwarte Piet op de motor (1947) – Nederlands Fotomuseum

Ook valt op de kozp activisten in de media als lieverdjes worden afgeschilderd en tegelijk de tegendemonstranten stelselmatig hooligans worden genoemd. Wat is er fout in dit land?

Dat begint met de suggestieve niet objectieve berichtgeving van de linkse media. Ondertussen is duidelijk geworden dat het SJW verdienmodel aan de basis staat van dit cultuurmarxisme en dat de gesubsidieerde beroepsgekwetsten niet zullen stoppen bij het opheffen van Sint en Piet want er is inmiddels naar buiten gekomen dat zij ook de aangepaste piet, de roetveegpiet weg willen hebben. Geweld wordt niet geschuwd. Openlijk wordt door de beroepsgekwetsten al opgeroepen tot gewelddadige acties, bijvoorbeeld door rapper Roy Kable op Facebook (link). En er zijn beelden van 17 november 2018 van de hitsende schreeuwende provocerende kozp-ers  die in de media zo vredelievende worden geëtaleerd. Dit is dus de opmaat van wat nog gaat komen. Het zal echt niet stoppen bij Zwarte Piet. Er dient dus te worden opgetreden tegen deze subversievelingen en de overheids subsidiekraan die hen steunt staat een maatschappelijk verantwoorde democratische benadering in de weg.

Bewijs voor de tenenkrommende ‘wij van wceend’ subsidiecultuur was de recent naar buiten gekomen bericht dat nieuwslezeres Simone Weimans als insider en doorgeefluik van de NOS een kozp activist op Twitter een onwelgevallig bericht op Teletekst zag een korte lijn met Simone Weimans had en vroeg het bericht aan te passen omdat het niet zou kloppen. Wat schets onze verbazing, bericht was een kwartier later zo aangepast dat de kozp actievoerders als slachtoffers werden neergezet in dat aangepaste Teletekst bericht. (link) Ook kwam naar buiten dat de door ons betaalde Simone als jury voorzitter van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 aan een activiste voor het archief van de zwarte geschiedenis The Black Archives € 35.000,- heeft gegeven. Heel  bijzonder.

We zien dat deze groep actievoerders steeds beter georganiseerd zijn en geld en tijd genoeg hebben om de Nederlanders een schuldgevoel aan te praten. Ze zwelgen in hun extremistische deugverhaal en daar is een markt voor en de financiële middelen zijn er ook. De spandoeken, poster, busreizen, communicatie, het filmen en daarna framen van tegengeluid. Allemaal volgens een gehaaide strategie om de media te bespelen die zich vervolgens eenvoudig voor hun racisme retoriek laat spannen.

Een van de initiators van het typeren van Zwarte Piet als de Amerikaanse blackface en daarmee het framen van de niet racistische Zwarte Piet wordt ondertussen breed uitgemeten in de media want interessant. Het verdienmodel en de extremistische grondslag van zowel deze Sylvana Simons als Jerry Afriyie met extremistische moslim Abou Jahjah mag hierbij niet worden vergeten maar dat wordt halsstarrig verzwegen.

kozp clan
Linksboven Jerry Afriyie met Abou JahJah, rechtsboven Abou Jahjah met Sunny Bergman, linksonder Abou Jahjah met Kalsjnikov, rechtsonder Sylvana Simons met Abou Jahjah

Racistiseren

De geldkraan naar deze schreeuwers moet dicht en ze zouden er goed aan doen een echte baan te zoeken om een steen bij te gaan dragen aan de Nederlandse maatschappij. We hebben namelijk in Nederland nog altijd de mentaliteit dat hard werken loont. Voor beroepsgekwetsten is geen ruimte en hoort er ook niet te zijn. Juist met het uitvergroten van verschillen in ras en Nederlanders en masse uitmaken voor racisten, het racistiseren, maakt elke discussie monddood en staat een eventuele geleidelijk normale aanpassing van uiterlijk in de weg.

racistiseren

En als je dan zo nodig met je racistische groepje wil gaan schreeuwen, want dat ben je als je kleur boven inhoud prevaleert, dan niet tussen de kinderen maar netjes op het Malieveld gaan staan, heel ver weg van onze kinderen.

 

 

Hotel Nederland

hotel nederland orange

Sinds jaar en dag is dit al bekend maar het moet in de Nederland eerst fout gaan of opgepakt worden door de media voordat actie wordt ondernomen.

Criminele asielzoekers uit voornamelijk Noord Afrikaanse veilige landen, lees Marokkanen en Algerijnen, die hier de staatsruif komen leegvreten in een AZC maar geen recht hebben hier te blijven tonen met berovingen en diefstal hun dankbaarheid voor onze gastvrijheid.

Een door ons gefaciliteerd hotel met de optie om ongestoord het land leeg te roven.

Zeer waarschijnlijk gebeurt dit in samenwerking met landgenoten, lees Marokkanen die al in Nederland wonen dus met dubbel paspoort, om hier gezamenlijk in verschillende samenstelling met gebruik van de mazen in de wet door het hele land en heel Europa te trekken. Via asielprocedures die geen kans van slagen hebben duiken zij desnoods in de illegaliteit om hier de staatsruif systematisch leeg te vreten. Nederland is verworden tot een door ons zelf gefaciliteerd hotel met de optie om ongestoord het land leeg te roven.

Extreemrechtsificeren

Dit alles met volledige goedkeuring door COA, ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie en vluchtelingenwerk die moeten weten van de wantoestanden en aanhoudende golf van criminaliteit die ons land teistert. Als afleiding strooien deze instanties met nepnieuws dat het meeste geweld van ‘extreemrechts’ komt. Tegenwoordig is alles wat islam-kritisch is en kritisch op het huidige beleid aangaande asieleisers tot extreemrechts gebombardeerd.

De enige reden waarom de burgemeesters van dorpen en steden met een AZC ‘alarm slaan’ en roepen deze nepvluchtelingen niet meer buiten die AZC’s los te laten is ‘omdat het draagvlak voor toelaten van vluchtelingen anders afkalft bij de Nederlandse bevolking’.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA) en Aboutaleb verzwegen verkrachting en seksueel geweld in AZC Rotterdam

Dit maakt het allemaal nog erger, helemaal nu naar buiten is gekomen dat het COA en burgemeester Aboutaleb een verkrachting in het AZC in Rotterdam hebben verzwegen. (link) Het lijkt er daarom sterk op dat op grote schaal op Europees niveau wordt samengewerkt door Noord Afrikanen om hier de ruif leeg te vreten met goedkeuring en medewerking van Brussel en de Nederlandse overheid.

Doofpotstrategie

Naar goed nieuw Nederlands gebruik wordt dit middels doofpot- en downplaytaktiek vakkundig onder het tapijt geveegd. Er is een cordon sanitaire rond de waarheid opgetrokken met de staatszender @NOS voorop. Alle lokale nieuwszenders volgens klakkeloos en zonder enig tegengeluid deze doofpotstrategie op en verdoezelen zo waar het precies over gaat. (link)

‘Jongeren’

Steevast wordt gemeld dat het om ‘jongeren’ gaat maar met geen woord wordt gerept over afkomst en bijbehorend geloof. Al hebben deze jongemannen vaak een Nederlands paspoort, ze gaan naar de moskee en voelen zich vooral geen Nederlander. Is u al bekend wat deze jongemannen in die moskee leren?

In plaats van ons beschermen tegen deze criminele bendes staan de grenzen wagenwijd open en wordt op geen enkele manier door politici aanstalten gemaakt daadkrachtig op te treden. Volgens de diversiteit promo praatjes van Timmermans en Verhofstadt moeten we dit alles als culturele verrijking zien maar door de waarheid te verdoezelen zullen de problemen niet weggaan kan ik u vertellen maar juist verder escaleren.

Topje van de ijsberg

Dat dit slechts het topje van de ijsberg is en geen op zich staand feit mag onderhand wel duidelijk zijn. De meeste ‘incidenten’ wordt onder de pet gehouden omdat de politie erg druk is met islam te promoten want de krokodil op een iftar te vriend houden betekent dat hij jou niet verslindt, toch? Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om wanneer je Opsporing Verzocht kijkt dat het aandeel Oost-Europeanen, licht getintiërs en donker gekleurden bovengemiddeld is. Maar o jee, het toverwoord racistisch hè, de dooddoener voor elke zinvolle discussie. Etnisch profileren is onontbeerlijk om te duiden en dat moet je niet half doen.

El-Taharrush

Niet minder erg en van ‘Keulse Oud en Nieuw proporties’ was het nieuws over een Halloween feestavond voor de jeugd in zwembad Stappegoor in Tilburg. Het afgrijselijke relaas van een moeder met dochter die vreselijke dingen met kinderen voor haar ogen zag gebeuren door Marokkaanse jongens. De bange islamofiele houding en zelfcensuur van de Nederlandse media, ook lokale, is van ongekend proporties en wordt slaafs naar staatszender @NOS voorbeeld doorgevoerd.

Deze tenenkrommende gedownplayde versie van het vertellen van de gebeurtenissen zonder ook maar één keer het woord islam of Marokkaan te noemen in nieuwsberichten in de krant of op televisie is op zich een hele prestatie en legt de zelf opgelegde policor ‘verzwijg want dan bestaat het niet’ censuur bloot.

Weet u hoe georganiseerde groepsaanrandingen tijdens evenementen wordt genoemd? El-taharrush gamea. Deze aanrandingen, verkrachtingen en berovingen worden veelal georganiseerd via social media. Het was dus ook geen verrassing dat de groep jongens massaal naar dit zwembad waren gekomen om huis te houden naar goed islamitisch gebruik. Trek deze betekenis door naar het continent Europa en u kunt zien wat er gaande is. (link)

Deugend Nederland zwijgt

En zoals te verwachten viel is deugend Nederland oorverdovend stil. Zelfs Claudia de Breij die toch geen gelegenheid voorbij laat gaan als eerste te moeten deugen als er een onvertogen woord door een cabaretier in een kolom wordt geschreven want metoo hè en oh wat erg die vluchtelingen had belangrijker zaken aan haar hoofd. Deugend Nederland lijkt volkomen voorbij te gaan aan de werkelijke problemen en oorzaken die spelen.

Een goed voorbeeld van resultaat van struisvogelpolitiek is invoering van kogel- en steekwerende vesten en helmen voor ambulancepersoneel in heel Nederland, I kid you not!

Technologische innovatie inzetten om vluchtelingen in de regio op te vangen.

Het hele asielbeleid moet op de schop want dit volstaat al lang niet meer en wordt voornamelijk voor criminele doeleinden gebruikt. Er zijn maar weinig echt gevaarlijke landen waar niet meer geleefd kan worden en het is hoe dan ook onmogelijk en onverstandig de hele wereld hier binnen te halen. De technologische innovatie in Nederland kan hiervoor worden ingezet.

Ik heb daarom een voorstel. De grenzen dicht en de aankomende 50 jaar eerst orde op zaken stellen nationaal want de ellende is nu al niet meer beheersbaar. Nepvluchtelingen uit veilige landen kunnen wellicht voortaan in Saudi Arabië terecht in door een Nederlands bedrijf ontwikkelde 3D geprinte woningen die daar momenteel worden gebouwd.