Iene miene Rutte

0161afb5-c50a-428b-96f9-30df6d7dac80

Opiniestuk naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van een interview van Rob Savelberg die hij had met premier Mark Rutte in München op 17-2-2018.

Wat las ik, je zei; “Populisme is helemaal niet slecht, je moet juist naar het volk luisteren en hun zorgen.”

Laat ik allereerst eens even uitleggen wat populisme nu eigenlijk betekent. Populisme (van het Latijnse populus, ‘volk’) is een politieke stijl (soms een ideologie genoemd) waarin de centrale tegenstelling die tussen ‘het volk’ en ‘de elite’ is, en waarbij de populist de kant van ‘het volk’ kiest. Elk gezond denkend mens kan hier onmogelijk tegen zijn. Het is namelijk altijd het volk dat niet of onvoldoende wordt betrokken in beslissingen en daarin niet wordt gehoord of wel wordt gehoord maar dingen anders wil. Mede daarom is een populist per definitie tegen de elite en dat impliceert weer dat er zonder populisme er geen oppositie is. Dus alleen de elite noemt het volk populistisch want dit duidt de politieke tegenstander van het partijkartel aan.

“Er is wel verkeerd populisme dat geen serieuze oplossingen biedt en alleen wil provoceren”, voegde hij eraan toe, een nauwelijks verholen hint naar Wilders PVV en Baudets FVD.

Uit jouw mond komende is dit populisme downplayen en doe je afbreuk aan de geuzennaam die populisme is en waar het voor staat, afbreken van het partijkartel, weg met corruptie van de gevestigde pluche elite. Dan maak je ook nog onderscheid met zelf verzonnen termen als goed en fout populisme. Wie denk je wel dat je bent. Met je ‘verkeerd’ populisme schermen en daar Geert Wilders’ PVV en Thierry Baudets FvD aan plakken. Dan ben jij vast de goede populist met je Zijlstragate. In aanloop naar je nieuwe EU baantje ben je lekker op weg om jezelf voor Drunk Juncker te profileren. Deze zelfverzonnen termen ‘goed en fout populisme’ zijn gevaarlijk stigmatiserend en geeft het onvermogen juist aan je te kunnen identificeren met grote delen van de bevolking. Door het etiket fout te plakken op Wilders’ PVV en Baudets FvD vind ik dat je exact dat doet wat populisme rechtvaardigt en de populist daarmee het recht geeft jou en je elite te bestrijden. Ik laat mij door jou niet goed of fout noemen en in een vakje duwen. Jij bepaalt dat allereerst helemaal niet en het is minachting en schoffering van het volk en iedereen die zich populist wil noemen. Dit dedain elite gedrag en inhoudsloos en feitenvrij duiden is precies de reden dat ik trots ben populist te zijn. Dat het doel alleen provoceren is maakt duidelijk dat je er geen bal van snapt. Wanneer punten aangehaald worden waar je politiek tegenstander het niet mee eens is noem jij dat provoceren terwijl kritiek op je standpunten toch echt inhoudelijk goed zijn onderbouwd. Je uitspraak slaat daarom de plank helemaal mis.

 “Veel mensen vroegen zich toen bezorgd af of de politiek nog wel de controle had.” Volgens de VVD-premier is het belangrijk dat politici zich niet van het volk afkeren.

Dit is de omgekeerde wereld en kwestie van oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld dat door open grenzen politiek en de ongebreidelde toestroom van islam een onomkeerbare barbaarse achterlijke cultuur is binnengehaald waarvan allang bewezen is dat deze nooit gaat integreren. Pas in kwam het CBS in 2014 in de openbaarheid met een onderzoek hierover. Alleen de EU en links liberale partijen hebben de ijdele hoop dat islam zich gaat aanpassen. Je moet wel oogkleppen op hebben om te denken dat de inclusief gezinshereniging door Merkel en jou hierheen gehaalde 400.000 nieuwe Nederlanders in onze seculiere staat gaan integreren. De meest voorkomende jongetjesnaam bij geboorte is al jaren Mohammed en dat is niet alleen door de import van de laatste 2 jaar. Dit heet omvolken en de mensen zijn niet blind. Het dommige starre van EU-wege opgelegde immigratiebeleid geeft te denken. Het aanschurken tegen en de openlijke vrijerij met de fascistische haatideologie druist tegen al onze normen en waarden in. En dan zeg je dat politici zich niet van het volk mogen afkeren? Juist het partijestablishment zoals nu heerst, het ons kent ons en het kontdraaien met bijvoorbeeld de referendumroofwet referendumwet laat goed zien dat het alleen nog populisten zijn (video) die daadwerkelijk het bestaande partijkartel onderuit kunnen halen.

“Hij zei ook dat de grote Nederlandse partijen de opkomst van populistische partijen mede hebben veroorzaakt.”

Dit is schijnheilig het boetekleed aantrekken. Alsof wij niet door hebben dat het niet eens aan de grote partijen ligt maar aan het jarenlange beleid met onbeperkte subsidie voor de zieligheidsindustrie om zogenaamde vluchtelingen van vooral islamitische origine binnen te halen. Doe daarbij nog de afbraak bij van al onze verworven vrijheden die langzaam maar zeker ten prooi vallen aan zwaar gesubsidieerde marginale beroepsklagers- en beroepsgekwetstenclubs bij die ook nog eens de subversieve eisen ingewilligd zien. Door de angstcultuur die overheid en bedrijven heerst sinds je niet meer open en bloot de islam mag bekritiseren zonder op een dodenlijst te komen te staan is deze angst nu de norm om maar toe te geven aan deze beroepsschreeuwers. En nu zij zien dat het vruchten afwerpt dat wie het hardst schreeuwt wordt gehoord vaart het partijkartel daar wel bij. Zodra je weer openlijk op alles kritiek kan hebben zonder dat je bang voor je mening moet zijn voor eventuele gevolgen, dan pas is de vrijheid die wij zo koetsteren weer de echte vrijheid van weleer. En daar staan populisten voor, vrij van het opgelegde juk van de staat, het normaliseren van wetten als de orgaanroofwet, nieuwe censuurwetten, corruptie en kruipen voor een haatideologie.

Je kan het populisten aanrekenen dat zij dit niet meer accepteren net als het overgrote deel van de Nederlanders die die echt wel zien dat het schurken tegen het islamitisch been door de overheid niet de goede weg is. Van de aversie die deze hypocriete houding oproept bij de bevolking mag je jezelf en de coalitie zeker de schuld van geven. Wat ook niet helpt is dat je door deze ruggengraatloze houding niet meer geloofwaardig bent. Voorbeeld is de walgelijke opstelling naar Turkije van jou en je gewezen collega Zijlstra wat misselijkmakend en tenenkrommend was en is.

“Maar als land alleen lossen we de problemen niet op. Daar hebben we internationale organisaties bij nodig, zoals de EU, de NAVO en de VN.”

Ja, de koekoek, dus eerst alles in het werk stellen de macht te verkwanselen aan grote wereldwijde instanties die ooit gewoon in Nederland zelf lagen en nu zeggen dat we deze instanties nodig hebben omdat we het alleen niet kunnen. Wat een verlicht inzicht zeg. Maar ook hier ben ik het niet mee eens. Deze uit de kluiten gewassen megalomane instanties die hun bestaansrecht en betekenis ontleden uit vroegere jaren en vergane glorie zijn allang niet meer in staat de huidige problematiek adequaat aan te pakken laat staan op te lossen. De EU bijvoorbeeld is een zo ondemocratisch en geld verspillend gedrocht geworden dat het schier onmogelijk is het vertrouwen van het volk terug te krijgen. Op een enkele eurofiel na die maar blijft schreeuwen dat diversiteit echt een aanwinst voor ons is en dat landen-identiteit niet bestaat met een enorme plaat voor zijn kop zien veel mensen inmiddels dat het zo niet langer gaat. Behalve de EU zal ook de NAVO zal flink moeten hervormen, ook financieel omdat Trump wijselijk heeft besloten hiervoor niet alleen en niet langer als grootste financier voor op te draaien. En dan de onmogelijke VN. Meermaals is hiervan al vast komen te staan dat deze vergrijsde wereldvreemde instantie op zijn zachts gezegd niet meer correspondeert en gevoel mist met de wereldburger. Het laatst schrijnende voorbeeld is toch wel de toelating van Saudi Arabië als lid van de VN-vrouwenrechtenorganisatie. Ik hoef niet verder uit te leggen hoe vrouwenrechten en dit land niet helemaal of beter helemaal niet samengaan.

“Nederland alleen had de deal met Turkije over de terugname van asielzoekers niet kunnen regelen.”

Jij en Merkel lieten je chanteren door onze welbekende imperialistische islamofascistische NATO bondgenoot. En dat maakt het nog erger. Voor iedereen was te zien dat opvang in de regio door alle rijke omliggende islamitische landen voor de hand lag en wat deden jij en Merkel dus, Erdogan steunen in het islamiseren van Europa met alle gevolgen van dien. Van heinde en ver kwamen ze, miljoenen waarvan bewezen is zij 95% puur uit economische motieven kwam. Eerst waren het hoogopgeleiden als tandartsen technici en uit Aleppo maar al snel bleek dat de meesten niet eens het niveau van de kleuterschool hebben. Nog afgezien van de andere cultuur maar de essentie van islam is alles wat niet de islam aanhangt te minachten en te veroveren en dat krijg je er niet uit. Het verschil is te groot en dat kun je zien. Van bijvoorbeeld de naar schatting 22.000 Eritreeërs in Nederland, waarvan ¾ onder de 30 jaar is, werkt zo’n 20% en dat is een optimistische schatting. De rest heeft een uitkering. Of de 40.000 Somaliërs hier waarvan 7 op de 10 in de bijstand zit. Maar daar mochten we het van de VN en de Linkse hobbyclubs niet over hebben want oei racistisch! De vluchtelingenstroom van Erdogan bestond uit Afghanen, Irakezen, Syriërs, Tunesiërs, Marokkanen, IS terroristen, nog meer Somaliërs en Eritreeërs en andere ‘vluchtelingen’ waarvan aangetoond dus maar 5% echte vluchtelingen waren. Mede door de ongeloofwaardigheid van het verhaaltje over immigranten, deze te verkopen als vluchteling en die ‘deal’ met deze Turkse dictator maakt dat populisten aan populariteit hebben gewonnen.

“We blijven als vijfde economie van Europa toch een klein land.”

Wat bedoel je hiermee. Ja, qua oppervlak zijn we een klein land maar we hebben geld want je grote hobbyclub EU is er gek op. Dus om ons land op deze manier te downplayen als zouden we niet voor onszelf kunnen zorgen, wat altijd prima ging vòòr de Euro en het uit de kluiten gewassen EU project, is een slecht verkooppraatje en al helemaal geen reden om mee te gaan met instanties die hun glans en betekenis uit het oog zijn verloren. Daarbij wil drunk Junck Claude Juncker meer geld van de lidstaten voor zijn nieuwe EU leger en verdere islamisering van Europa. Mede doordat door de Brexit enkele miljarden zullen wegvallen zo is het verhaal.

“We moeten in staat zijn om ons eigen continent te verdedigen. Want we zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid”

Dit is wel het ergste van alle uitspraken. Misschien is het je ontgaan maar sinds jaren is ons defensieapparaat door wegbezuinigde tanks en artillerie niet veel meer waard. Het staat me nog levendig bij dat oefenende soldaten voor een missie in Mali ‘pief paf poef’ of ‘pang pang pang’ moesten roepen teneinde schieten te simuleren wegens gebrek aan munitie (artikel) en dat was geen uitzondering. In die tijd had heel Europa inclusief Nederland een vrouwelijke minister voor Defensie en is defensie stuk bezuinigd en ik zeg niet dat het aan de dames ligt maar deze nieuwerwetse benadering was de inzet om de landsverdediging in vrijwel alle Europese landen op te heffen. Later bleek dit de opmaat geweest te zijn tot het opzetten van een EU leger waar jij nu zegt dat je tegen bent. We weten inmiddels wat het woord van Rutte waard is. Om ons continent te verdedigen heb je een sterk leger nodig en de 5 miljard die de NAVO extra gaat uitgeven waar je zo over jubelt staat in schril contrast met wat bijvoorbeeld je zelf en door EU gecreëerde vijand Rusland jaarlijks aan defensie uitgeeft. Het is daarom niet meer dan holle retoriek. Het enige wat we hebben is een paar F-16’s en anderhalve soldaat en hiermee is ons leger een lachertje.

“We investeren nu vijf miljard euro extra, laten de Amerikanen niet alleen met de grootste NAVO-bijdrage, doen mee met internationale missies, vliegen als enige met onze F16’s boven Syrië en Irak.”

Geweldig, we kunnen een paar bommen gooien, eerst in Bosnië en toen Irak en Syrië met een inmiddels 40 jaar oud toestel. Fijn te weten dat al die tientallen miljarden zo goed besteed zijn. Pluspunt is dat dat je nu eindelijk inziet dat Amerika niet alleen de last kan dragen van een goed werkend Europees verdedigingsapparaat maar dat komt enkel omdat je niet anders kan want Trump heeft de financiële stekker eruit getrokken en je gedwongen evenredig mee te betalen aan deze hobby. Nee je hebt laten zien dat je elke gezond contact met de bevolking hebt verloren mede door het oorverdovend zwijgen als er iets belangrijks aan de hand is. Het is je strategie en het wordt overgenomen door de oorlogshitsers van DDR66 die zich hullen in stilzwijgen als er iets belangrijks speelt. Je wist al tijden van de leugens van Zijlstra die daarom chantabel was en met een lullig smoesje heb je het voor elkaar gekregen te mogen blijven zitten en om je eigen tekorten te verbloemen gooi je het net als Alexander Pechtold Penthouse over de bekende ‘Wilders en Baudet hebben het gedaan’ boeg. Gadverdamme en zo doorzichtig dat het behoorlijk dom overkomt en je bewijst te hebben afgedaan. Weglachen kan niet meer, wij het volk zijn de baas.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: