Pechtold ontmaskerd

truth600

Meer dan 200 mensen hebben aangifte gedaan tegen Alexander Pechtold, notaris D.G. Hoek en de onbekende taxateur.

Beerput

Het ging om het niet opgeven als schenking in het schenkingsregister van de Tweede Kamer door Pechtold. Eerst was er die snoepreis naar Oekraine met zijn collega Kees ‘WeesGeenKees’ Verhoeven die hij ‘vergat’ te melden. Daarna bleek er een beerput open te gaan over een ‘gekregen’ appartement in Scheveningen van de Canadees Serge Marcoux. Dit kwam pas in de openbaarheid na melding van @seven__ op GeenStijl.

Burgerinitiatief

Vandaar dat het burgerinitiatief aangifte Pechtold is ontstaan. Deze aangifte is niet zoals sommige media melden alleen wegens omkoping van Pechtold maar samengevat is de aangifte tegen de 3 plegers (Pechtold, zijn notaris en de onbekende taxateur) op 3 punten gebaseerd, namelijk:

  • ambtelijke corruptie (passieve omkoping)
  • valsheid in geschrift, meerdere keren gepleegd
  • het opzettelijk onjuist aangifte overdrachtsbelasting doen

Privékwestie

Pechtold blijft bij hoog en laag volhouden dat het een privékwestie betreft en hij de gift daarom niet had hoeven melden bij het schenkingsregister.

Nadat de meer dan 200 aangiften zijn binnengekomen heeft het openbaar Ministerie besloten de aangiften door te sturen naar de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Daarom staat vast dat sprake is van strafbare feiten, anders was dat niet gebeurd.

Protocol

Anders dan Pechtold is het OM dus van mening dat deze strafbare feiten voortspruiten uit zijn ambt van Tweede Kamerlid (en dus geen privékwestie zijn zoals Pechtold zelf zegt), anders had het OM die strafbare feiten zelf kunnen vervolgen. Het vervolgen gaat volgens een protocol. Bij punt 6 van dit protocol kun je bijvoorbeeld lezen dat de Minister van Justitie Grapperhaus iedereen die aangifte heeft gedaan zal moeten informeren over de beslissing hierover. Ook Pechtold wordt dan geinformeerd.

informeren aangever
Minister van Justitie is Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus

Valsheid in geschrift

Vast staat dat sprake is van strafbare feiten. Het is goed dat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad er naar kijkt. Wat niet goed is dat de feiten zoals beschreven in de aangifte over 3 personen samen in het hokje ambtsmisdrijf worden geplaatst waardoor niet het OM maar de politiek (de Regering) over vervolging van die feiten beslist terwijl Pechtold zegt dat het niets met zijn ambt heeft te maken.

Dus het OM speelt door naar de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad wegens ambtmisdrijf maar Pechtold zei dat het een privékwestie is. Hoe zit dat? De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad houdt ook toezicht op het OM. Komen hierdoor de 3 plegers er mee weg? Dat lijkt me onverteerbaar. Valsheid in geschrift en belastingfraude is niet niks natuurlijk.

hoofdrolspelers
De hoofdrolspelers vlnr Alexander Pechtold, Derk Hoek, de onbekende taxateur, Serge Marcoux

Ik mis hier de Zivilcourage, de burgermoed, om op te staan en te blijven staan tegen gedaan onrecht

Vandaar de oproep om de aanwijzingen te volgen van de aankondiging aan een ieder die aangifte deed dat het OM de aangifte doorzet naar de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Hiermee gaat het OM wel voorbij aan het feit dat de aangifte 3 plegers omvat. In 2010 had mr. John Lucas, hoofdofficier van Justitie bij het OM in Arnhem commentaar op de hoofdredacteur van De Gelderlander dat deze excuses had gemaakt aan de bedreiger van een van de redacteuren. Lucas zei letterlijk; “Ik mis hier de Zivilcourage, de burgermoed, om op te staan en te blijven staan tegen gedaan onrecht.”

Een hoofdofficier die zo begaan is met de strijd tegen onrecht, hoeveel mooier kun je het nog krijgen. We rekenen dan ook op zijn integriteit, de blinddoek, weegschaal en het zwaard van Vrouwe Justitia. En de trias politica natuurlijk.

Dit lijkt me het uitgelezen moment voor mr. John Lucas om de daad bij het woord te voegen in deze zaak en ervoor te zorgen dat hier het recht zegeviert. Om de woorden te citeren van ‘Cor’ in een van de reacties op de website. “Een hoofdofficier die zo begaan is met de strijd tegen onrecht, hoeveel mooier kun je het nog krijgen. We rekenen dan ook op zijn integriteit, de blinddoek, weegschaal en het zwaard van Vrouwe Justitia. En de trias politica natuurlijk”. Mooier kan ik het niet verwoorden.

Dubieuze rol notaris

En dan is er nog iets vreemds aan de hand met de datum van de akte en de notaris die de akte heeft opgesteld. De akte passeerde op 4 januari 2017 terwijl notaris. D.G. Hoek zelf op de website van vpva-notarissen melding maakt dat hij per 1 januari 2017 het stokje aan Sjirk Bijma heeft overgedragen. Hoe kan hij als notaris de akte opstellen en ondertekenen als hij op dat moment feitelijk geen notaris meer was maar kandidaat notaris?

dataakteen notaris

Fungeerde de notaris tevens als taxateur en is daarom niet bekend wie deze taxateur is? Had de notaris een dubbelrol? En waarom werd de akte niet gepasseerd op het notariskantoor maar bij Pechtold thuis, wat zeer ongebruikelijk is. De notaris moet ten slotte te alle tijde de schijn van partijdigheid vermijden.

Opstalverzekering

In Nederland geldt voor bezitters van een koophuis, dus ook voor het appartement in Scheveningen dat een opstalverzekering moet worden afgesloten. Logische vraag is wie dit betaalt. Betaalt Marcoux de opstalverzekering voor het appartement? Het is een verplichting, een wettelijke voorwaarde dus die geldt voor de totstandkoming van het zakelijk gebruiksrecht van gebruik en bewoning. Heeft notaris Hoek dat wel gecontroleerd? Of ook niet? Net zo min als notaris Hoek heeft gecontroleerd of Marcoux er woonde voor de schenking van de bloot eigendom en er na de schenking van de bloot eigendom ook zou blijven wonen. Een notaris kan dat eenvoudig vaststellen omdat hij online toegang heeft tot de bevolkingsadministratie en dat in tegenstelling tot burgers dus eenvoudig kan nagaan.

Geen sprake van waardedruk

Kernpunt is dat dat persoonsgebonden zakelijk recht van gebruik en bewoning dat is vermeld in de akte van schenking niet bestaat omdat aan de wettelijke voorwaarden van lid 4 artikel 226 van Boek 3 BW niet is voldaan omdat het appartement bij akte van schenking tot woonbestemming uitsluitend voor Pechtold is bestemd, wat ook feitelijk het geval is. Zie artikel 226 lid 4 Burgelijk Wetboek. “-noch de zaak door een ander laten gebruiken of de woning door een ander laten bewonen.”

De onbekende taxateur

Is aan de onbekende taxateur een ‘gewenste marktwaarde’ bij het verstrekken van een taxatieopdracht opgegeven? Dat moet boven water komen. Tot nu toe zijn er geen verklaringen gekomen over de taxatiewaarde van € 135.000,- die ver beneden de WOZ waarde per 01-01-2017 ad € 160.000,- is, wat tot geen andere conclusie leidt dan dat de waarde van € 135.000,- opgenomen in het aan de akte van schenking gehechte taxatierapport in strijd met de waarheid is. De drie plegers (Pechtold, de notaris en de onbekende taxateur) moeten zich daarvan bewust zijn geweest en dat dat taxatierapport in zoverre opzettelijk valselijk is opgemaakt.

Hoog bejaard

Dan was er de bewering van Pechtold dat Marcoux hoog bejaard zou zijn. Dat zou betekenen dat Marcoux ten tijde van de schenking 85+ was, zoals Pechtold bij Pauw op 6 maart beweerde, maar dat bleek helemaal niet waar. Marcoux was in november van 2016 jarig geweest en was ten tijde van de schenking op 4 januari 2017 dus net 72 jaar. Een leugen dus. En er was meer.

Toezichtshouder

Deze week kwam naar buiten dat Pechtold toezichthouder wordt bij het Drents Museum. Dat wordt hij omdat hij momenteel al voorzitter is van de kunstcommissie in de Tweede Kamer maar ook omdat hij voordat hij de politiek in ging tussen 1993 en 1996 fulltime veilingmeester bij Van Stockum in Den Haag was. En dat brengt ons op de volgende leugen van Pechtold.

Ich bin ein Langstudierder!

In 2012 was men in de politiek  druk doende de basisbeurs af te schaffen en langstuderen onaantrekkelijk te maken. Dus werd door enkele politici die het niet met de ‘langstudeerboete’ eens waren die afschaffing van de basisbeurs met zich meebracht hoog van de toren geblazen. Eén daarvan was Alexander Pechtold die de beroemde frase van John F. Kennedy “Ich bin ein Berliner” wist te vertalen naar onze Nederlandse situatie over het afschaffen van de basisbeurs. “Ich bin ein Langstudierder!” zo scandeerde hij tijdens de studentendemonstratie op het Haagse Malieveld van 21 januari 2011. Hij deed inderdaad lang over zijn studie maar mede door zijn werk als veilingmeester bleek het effectief geen 11 jaar zoals hij altijd had beweerd maar 7 jaar en 2 maanden. (artikel)

11jaarkunstgeschioedeis

Foto van Boomerang Create uit de Volkskrant 12 juli 2012

De onderste steen

Als je samen met een politicus wat uitspookt dat niet door de beugel kan, kom je er dan automatisch mee weg? Ben je dan altijd veilig? Als hiertegen niet wordt opgetreden lijkt het wel een vrijbrief tot plegen van misdrijven. Naast de Kroon (regering) is op grond van artikel 119 GW ook de Tweede Kamer bevoegd om opdracht tot vervolging te geven bij ambtsdelicten door een bewindspersoon of Kamerlid. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft nog nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis een opdracht van de Regering of Tweede Kamer gekregen tot vervolging wegens een ambtsmisdrijf. De onderste steen moet boven.

De aangifte mag niet in de doofpot verdwijnen.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: