Steek- en schietpartijen en registratie

Regelmatig worden mijn tweets met cijfers over steek- en schietpartijen in twijfel getrokken. De cijfers die ik publiceer zouden niet kloppen want ‘het CBS zegt dat alle misdaad daalt’. Ik ben de registratie juist begonnen omdat de politie nog niet de juiste manier van registeren heeft gevonden zoals begin dit jaar naar buiten kwam. Bijvoorbeeld een overval waarbij een mes is gebruikt wordt (terecht) als overval geregistreerd. Wanneer er met dat mes iemand gestoken wordt, registreert de politie dit incident nog altijd als overval en niet als steekpartij. Ook werden het aantal misdrijven waarbij een slag- of steekwapen werd gebruikt op een hoop gegooid.

Geen juiste analyse door wijze van registratie

Na alle ophef eind vorig jaar over de aantallen waarbij stelselmatig van een incident werd gesproken wanneer sprake was van een steekpartij kwam de politie met verklaringen naar buiten. Zo bleek dat door de manier van registreren de politie geen goede analyse kan maken van het aantal incidenten met steekwapens. Naar aanleiding van de forse toename van het aantal ernstige steekincidenten wil de politietop een goed landelijk beeld krijgen.

Bekijk het artikel in de Telegraaf over falende registratie van steekpartijen hier.

Geen absolute cijfers

De wijze van registreren is dus niet op orde. In januari dit jaar uitte de politie al grote zorgen hierover.

Zo zei Mireille Meentje, woordvoerder van de korpsleiding: “Het lukt ons gewoon niet een goed beeld te krijgen en dat heeft te maken met de wijze van registratie van incidenten in onze systemen”, “We registreren niet apart op steekincidenten waarbij gedreigd of gestoken wordt. Een zoekopdracht is te grofmazig. Als er een incident is rond een groep van zeven personen waarbij één persoon een mes heeft, heb je al zeven verdachten die worden gerelateerd aan een steekwapen. We gaan nu wel proberen om een beeld te schetsen zonder absolute cijfers, omdat we anders het risico lopen op een vervuild beeld.”

Dit kan mede liggen aan de software die hiervoor niet geschikt is en moet worden aangepast. Tegelijk moet personeel getraind worden beter te registeren. Er is geen eenduidige landelijk registratie. Er wordt onder andere geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige daders en meerderjarige daders.

Zo meldde Jeugdwerkwijzer dat in 2018 er 19 steekincidenten onder minderjarigen waren waar dat in 2019 er al 36 waren. De toename onder minderjarigen is een stuk hoger dan die onder volwassen. Onder minderjarigen is de toename ongeveer 90%, terwijl dat bij steekpartijen onder volwassenen in de regio 15% is.

Ook de NPO berichtte op soortgelijke wijze hierover. (Zie link)

Ontbrekende cijfers

Ook Ad de Beer, officier van justitie van Rotterdam, die zich bezighoudt met de strafbepalingen omtrent jongeren die betrokken zijn bij steekincidenten, erkent het probleem van ontbrekende cijfers. “Cijfers zijn er op dit moment niet, omdat de politie nog moet uitvogelen op welke manier er geregistreerd moet worden.” De Beer legt uit dat een steekincident op dit moment ook kan worden geregistreerd als er bijvoorbeeld: twee jongeren aan het klieren zijn op straat zonder dat er gestoken wordt, maar de een wel een mes op zak heeft. Dat is een hele onzuivere registratie waar je niks mee kunt.” (Zie link)

Tot dusver is alleen Rotterdam erin geslaagd een analyse te maken van het aantal steekpartijen.

Nadat er publicaties in de media verschenen over het opvallende grote aantal steekincidenten en vragen vanuit de politieleiding en politiek is de politie Rotterdam begin dit jaar begonnen met terugwerkende kracht alle incidenten met een mes van 2018 en 2019 opnieuw handmatig te registreren teneinde met duidelijke cijfers te komen. Ook Amsterdam en Den Haag zeiden toe beter te gaan registreren. Tot dusver is alleen Rotterdam erin geslaagd een analyse te maken van het aantal steekpartijen.

“De politie Rotterdam heeft handmatig alle steekincidenten van 2018 en 2019 nagelopen om deze cijfers te verzamelen. “Er is gekeken of de incidenten daadwerkelijk steekincidenten waren, naar de leeftijd van de stekende verdachte en of het steekvoorwerp een mes betrof”

Forse toename steekpartijen onder jongeren

En toen nog was een en ander niet met zekerheid te zeggen. Wel al gaven de cijfers die naar buiten kwamen de zekerheid dat messengeweld was toegenomen. (Zie link)

Ook ander media berichtten met dezelfde uitkomsten hierover zoals RTVRijnmond in dit bericht.

“Met hoeveel procent het aantal steekpartijen is gestegen is niet helemaal duidelijk. Dat aantal varieert tussen de 25 en 30 procent. Volgens De Telegraaf, die cijfers publiceert van de politie in Rotterdam waren er 69 steekpartijen, alleen al in Rotterdam-Zuid. Dat is een stijging van dertig procent, ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Bij de steekpartijen waren 58 minderjarige verdachten betrokken.”

Eigen registratie

Door mijn eigen registratie over alle steek- en schietpartijen nauwkeurig bij te houden komen duidelijke cijfers naar voren die de laatste constateringen van politie bevestigen. Regelmatig publiceer ik hierover op Twitter. Behalve harde aantallen registreer ik ook altijd de aanleiding of toedracht van een steek- of schietincident indien bekend gemaakt in een bericht in de media of door politie. Vaak is de aanleiding onbekend of komt pas later tijdens een rechtszaak naar buiten.

Andere relevante informatie kan zijn de leeftijd of afkomst. Hierover wordt in tegenstelling tot Duitsland zelden of niet bericht wat betreft steek- of schietpartijen. Wel wordt bij uitgaan van een burgernet-melding regelmatig iets duidelijk. Niet zelden is het signalement summier. En dit roept weer allerlei vragen op en leidt soms tot aannames.

Misdaden en etniciteit

Behalve steek- en schietpartijen heb ik een maand, januari dit jaar, alle misdaden bijgehouden, buiten steek- en schietpartijen om. Ik wilde bijvoorbeeld etniciteit weten van de daders en of dit strookte met de algemene teneur van uitzendingen van opsporing verzocht en berichten in media die hierover vaak erg geheimzinnig doen.

De cijfers liegen er niet om. Van de 202 geregistreerde misdaden als overval bedrijf, woningoverval, overval op straat, straatroof, beroving, babbeltruc/roof, mishandeling en zedenmisdrijf werd in 118 van deze gevallen een daderomschrijving vermeld. Dit varieerde van Aziatisch, 1 geval, tot donker getint, licht getint, getint, negroïde, blank en lichte huidskleur tot Eritreeërs en Noord-Afrikaans uiterlijk en 1 keer Polen. Dus in 58% werd een daderomschrijving gegeven, in alle andere gevallen werd niets vermeld over afkomst.

Misdaden per daderomschrijving in nieuwsberichten van januari 2020

Zo werd duidelijk dat bepaalde misdaden door bepaalde bevolkingsgroep de voorkeur heeft en de daders een overeenkomstige daderomschrijving hebben. Deze misdaden concentreerden zich in bepaalde provincies met name de Randstad en Noord Brabant.

Misdrijven in januari 2020 per categorie per provincie

Logische vraag is dan hoe staat het met de overige 42% waar geen daderomschrijving van bekend is. Zijn deze dan allen blank, kun je hetzelfde percentage omschrijvingen doorvoeren als voor de wel bekende daderomschrijving van de 58% of kun je er helemaal geen conclusie aan verbinden. Wat wél zeker is, is dat van de 118 gepleegde misdaden alle percentages van etniciteit bekend zijn. Die cijfers zijn klip en klaar.

Januari is een doorsnee maand en representatief voor misdaden in het algemeen. Dat kun je goed zien aan het verloop van steek- en schietpartijen in de periode januari 2019 en de cijfers van dezelfde periode in 2020.

De cijfers laten zien dat etniciteit wel degelijk een grote rol speelt in de misdaad in Nederland. Los van causaal verband en correlatie lijdt het geen twijfel dat onderkend moet worden dat er een probleem is met veelal getinte en licht getinte jongens.

Helaas kijken politiek en pers weg bij het wangedrag en ook de misdaad van onder andere Marokkaanse jongeren.

UPDATE:

Mooie column van Ahmed Aarad over het Marokkanenprobleem in Nederland.

https://saltmines.nl/2020/08/16/als-geboren-marokkaan-ja-nederland-heeft-een-marokkanenprobleem/

Het wordt tijd om het probleem te onderkennen en adequate actie te ondernemen. Dit kan alleen gestalte krijgen door bewustwording van het publiek om vanuit de politiek te worden gerealiseerd.

Extra:

Preventief fouilleren werkt.

‘Het CBS zegt dat misdaad daalt’

Uitspraken als ‘het CBS laat zien dat misdaad daalt’ zijn slechts partieel waar. De statistieken van het CBS, aangevuld tot en met 2019 laten bepaalde soorten misdrijven een daling zien. Na jaren van daling laat 2019 over de totalen juist weer een stijging zien: 817.390 misdrijven in 2019 ten opzichte van 786.280 in 2018.

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Dit wordt bevestigd door de cijfers van politiedata (Zie link)

Er is dus geen discussie meer of misdrijven toenemen, het is gewoon zo. Deze toename zie je ook in de aantallen steek- en schietpartijen die ik bijhoud.

Bekijk de laatste updates op de kaart Misdaden in Nederland met steek- en schietpartijen, aangevuld met misdaad gerelateerde explosies in 2020 door de link hieronder aan te klikken.

https://markdehollander.wordpress.com/kaart-steek-en-schietpartijen-nl/

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: