Steek- en schietpartijen in Nederland

gun knife1

DE BEVINDINGEN

Naar aanleiding van mijn inventarisatie van steek- en schietpartijen in Nederland over heel 2019 hier het vervolg op het eerder gepubliceerd artikel over steekpartijen.
Verschillende keren heb ik de afgelopen maanden via Twitter cijfers gepubliceerd. Telkens moesten deze weer worden bijgesteld omdat met nieuwe zoekmethoden er toch weer meer boven water kwamen. Maar ook omgekeerd omdat er dubbele tussen zaten.

STEEKPARTIJEN

Op 15 november kwam naar buiten dat de Telegraaf navraag had gedaan bij de landelijke Politie over het aantal steekincidenten. Zij kwamen tot en met 30 juni 2019 tot 251 steekincidenten. Omdat eerder getallen van mij te laag waren had ik het vermoeden dat ook de P2000 meldingen waarbij wel is uitgerukt door een hulpdienst, politie, ambulance, brandweer, traumahelikopter of een combinatie hiervan, waren meegeteld in dit totaal. Deze P2000 meldingen hadden niet de media gehaald in verband met geen slachtoffers was mijn redenering.

Dit bleek een onjuiste constatering. Door nieuwe zoekroutines kwam ik meer steek- en schietpartijen op het spoor, maar vooral meer steekpartijen. Zoveel zelfs dat ik mijn aantal zonder P2000 meldingen tot en met 30 juni naar boven moest bijstellen naar 263, waar de Landelijke politie tot 251 kwam. De P2000 meldingen zijn daarom van de kaart verwijderd. Ik kan deze 263 steekpartijen onderbouwen met artikelen. Er kan een fout instaan, dat is mij eerder overkomen, maar dat zal dan een enkel geval betreffen.

Het totaal tot en met 30 november is 576 steekincidenten met 617 gewonden en 33 doden. Hierbij zit ook de 3-voudige steekpartij in het filiaal van Hudson Bay in Den Haag bij. Overigens is dit een goed voorbeeld van gebrek aan informatie en waarom etniciteit en reden (vooralsnog) niet opgenomen kan worden in mijn statistieken en bevindingen.

steekpartijen 2019 grafiek.JPG
Alle steekpartijen 1 januari t/m 30 november 2019

 

Ook heb ik de aanleiding van steekpartijen niet meegenomen in de statistieken om de eenvoudige reden dat dit zelden wordt vermeld. Met schietpartijen heb ik de aanleiding wel bijgehouden en in verschillende categorieën ingedeeld. Verderop kunt u hierover meer lezen.

Er zijn grote verschillen in aantallen per provincie wat te zien is in de volgende grafiek.

steekincidenten per provincie
Overzicht van de steekpartijen per provincie 1 januari t/m 30 november 2019

 

Zo staat Zuid-Holland aan kop met 176 steekpartijen waarbij 177 gewonden en 14 doden waren te betreuren. De tweede plek is voor Noord-Holland met 107 steekpartijen waarbij 121 gewonden en 4 doden vielen. Laatst staat Drenthe met 9 steekpartijen en 11 gewonden.

ETNICITEIT

Er wordt slechts sporadisch bericht over etniciteit. Van de 576 steekpartijen wordt in 49 gevallen melding gemaakt van etniciteit van de dader(s). Deze omschrijving varieert van negroïde, licht getint, asielzoeker, Albanees, Turk, Syriër tot niet Nederlands, Pool, Afghaan, Bosniër of blank en Stadjer (Gronings).

Van de 49 gevallen is 3 maal blank. Het enige wat je hieruit dus kunt afleiden is dat van de 576 steekincidenten het in elk geval 46 maal een niet 100% blanke Nederlander betrof want licht getint kan ook betekenen een Nederlandse Marokkaan en ook een negroïde persoon kan gewoon een Nederlands paspoort hebben en is daarom in de statistieken een Nederlander.

Omdat ik mijn informatie uit de media en soms van politie haal kan gesteld kan worden dat het in deze artikelen vaak ontbreekt aan informatie over afkomst en het daarom ondoenlijk is aan etniciteit conclusies te verbinden.

SCHIETPARTIJEN

Over de schietpartijen in 2019 is nog veel te zeggen. Tot en met 30 november waren er 282 schietpartijen met 111 gewonden en 32 doden. Met de inventarisatie heb ik deze in groepen verdeeld. Aanleiding van een schietpartij kan zijn een overval, beroving, liquidatie, poging tot liquidatie, beschieting pand, beschieting auto, aanslag, drugs gerelateerd (waarbij moet worden opgemerkt dat deze kwalificatie is gegeven wanneer alleen dit werd vermeld en een andere aanleiding niet werd vermeld) en gezinsmoord.

Van de 282 schietpartijen is in 98 gevallen de aanleiding van de schietpartij bekend. Van deze 98 gevallen betreft het 57 maal de beschieting van een pand, dat wil zeggen een woning of bedrijfspand. Dat is ruim 20% van het totaal van 282 schietpartijen en dus een substantieel deel. Gevolgd door 17 maal beschieting van een auto, 6% en 8 maal een liquidatie, bijna 3%.

De drugs-gerelateerde gevallen is een aparte categorie die gebruikt is wanneer geen aanleiding wordt genoemd behalve dat deze met drugs te maken heeft. Theoretisch kan 100% van de schietpartijen dus drugs gerelateerd zijn maar is dat natuurlijk niet. De overige categorieën zouden een combinatie kunnen zijn met drugs gerelateerde schietpartijen.

schietpartijen aanleiding grafiek
Aanleiding schietpartijen t/m 30 november 2019

 

Net als bij steekpartijen zijn de verschillen tussen de provincies groot. Zuid Holland gaat aan kop met 113 schietpartijen waarvan 10 dodelijk waren en 36 gewonden vielen. Noord Holland komt op de tweede plek in deze trieste statistiek met 55 schietpartijen met 13 doden en 25 gewonden. Het laagst staat Zeeland met 1 schietpartij over het hele jaar tot nu waarbij geen slachtoffers vielen.

schietpartijen gew en dod per provincie tm 30 nov
Schietpartijen per provincie t/m 30 november 2019

Er wordt veel gevraagd over afkomst van daders en net als bij steekpartijen kan ik aan de informatie die ik heb geen conclusies verbinden. Behalve leeftijd van slachtoffers of daders is de etniciteit mij niet bekend omdat dit in slechts 2 van de 282 artikelen met schietincidenten wordt vermeld.

 

schietpartijen tm 30 nov per maand
Schietpartijen per maand t/m 30 november 2019

 

WANNEER INCIDENT OF STEEK- EN SCHIETPARTIJ

Vaak wordt opgemerkt dat het geen incident meer betreft maar een steek- of schietpartij omdat de aantallen er niet om liegen. De letterlijke betekenis van ‘incident’ is;

Een incident is een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis. Een incident is vaak storend en zorgt voor overlast. In meerdere werksectoren vinden incidenten plaats. Zo is een incident in de ICT een verstoring van dienstverlening waardoor de service niet of gedeeltelijk is verminderd.

Hieruit valt op te maken dat een incident veelal voor het gevoel een understatement is want wanneer bijvoorbeeld slachtoffers vallen dekt het woord incident de lading niet. An sich is elke steek-of schietpartij een incident want deze staat op zich. De betekenis voor ‘schietpartij’ is letterlijk;

schietpartij zelfst. naamw. een confrontatie waarbij partijen elkaar beschieten Voorbeeld: `Bij die schietpartij kwamen een drietal bandieten om het leven en raakte een politieman licht gewond.

Uitgaande van de letterlijke betekenis kan gesteld worden dat enkel waarbij lieden elkaar beschieten er sprake is van een schietpartij en in alle andere gevallen je spreekt van een schietincident.

Persoonlijk deel ik beide opties met de regel dat zodra er doden of gewonden vallen, er meerder personen bij betrokken zijn of iets wordt geraakt er sprake is van een schietpartij.

DE AANTALLEN TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN

Het CBS heeft in 2016 een en ander gepubliceerd. Zo is het aantal slachtoffers van moord en doodslag van 240 in 1996 met een piek in 2001 met 264 doden naar 120 in 2015 gedaald (77 mannen, 43 vrouwen). In de publicatie van het CBS in 2016 wordt verder ingegaan over de reden en pleegwijze.

Het werkelijk aantal slachtoffers van moord en doodslag in mijn statistieken en cijfers is dus anders dan het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag. Ik heb geen cijfers over moord en doodslag bijgehouden.

De trend van slachtoffers van moord en doodslag veroorzaakt door steek- en/of schietincidenten kun je zien door te filteren in de statistiek van het CBS in de volgende publicatie:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81453NED/table?fromstatweb

CBS steekenschietincidenten slachtoffers 2013-2018
Totaal aantal slachtoffers moord en doodslag tussen 2013 – 2018 en totalen waarbij respectievelijk de wijze een steek- of vuurwapen betrof .

 

De interactieve kaart wordt in elk geval tot en met 31 december dit jaar bijgehouden en is met deze link te bekijken.

Ook is de kaart gelinkt wanneer je https://markdehollander.wordpress.com/kaart-steek-en-schietpartijen-nl/ bezoekt.

De legenda met de betekenis van de pins en iconen op de kaart staan in het IJsselmeer. Daar ligt het Markermeer en wanneer je op de stericoon klikt zie je de betekenissen.

Steekpartijen
gewonde(n) : rode pin
dode(n) : groene pin
steekpartij AZC : donkerblauwe pin

Schietpartijen
geen gewonde(n) : donkerblauw
gewonde(n) : geel
dode(n) : aubergine

Wanneer er onverhoopt toch een fout op de kaart staat en u heeft dat opgemerkt meldt het via de reacties of via Twitter.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: