Steek- en schietpartijen in de media

Mijn laatste artikel over steek- en schietpartijen. STEEK- EN SCHIETPARTIJEN IN DE MEDIA

STEEKPARTIJEN IN DE MEDIA

Inmiddels houd ik nu 7 maanden de steek- en schietpartijen bij die in de media verschijnen. Aanvankelijk alleen om eens te kijken of al die incidenten zoals ze werden omschreven wel een incident waren en wat er in het algemeen speelde. Waren het er meer of minder want het viel op dat het, we spreken over september 2019, dagelijkse kost was.

Alle incidenten in de media gingen in een sheet en later werden deze toegevoegd aan de kaart met daarin de link en/of andere relevante informatie. Omdat ik erg benieuwd was over het hele verloop van 2019 moest met terugwerkende kracht alles worden nagezocht. Aan de hand van keywords kwam ik van alles op het spoor en zo werd de sheet uitgebreid.

Ook wilde ik meer weten en moest daarom meer relevante informatie verzamelen om een nog gedetailleerder overzicht te krijgen. Leeftijd van dader en slachtoffer en afkomst van beide. Ook de aanleiding, in elk geval de beschrijving van de wat er precies is gebeurd, of toedracht, vond ik interessant genoeg om te gaan bijhouden.

Al snel kwam ik zo op de meest voorkomende aanleidingen van een steekpartij en met deze categorieën heb ik de sheet aangevuld. De uitkomsten hiervan zijn opmerkelijk te noemen. Hetzelfde geldt voor de steekpartijen/incidenten. Ook hieruit kwamen interessante gegevens.

Vaak geldt dat wanneer een artikel verschijnt en vers van de pers is het onduidelijk is wat de aanleiding was. Dan staat er bijvoorbeeld dat het ‘mogelijk’ een steekpartij was of er staat ‘de recherche deed onderzoek naar wat er precies gebeurd is.’ Of ‘Over aard van zijn letsel en over de toedracht is nog niets bekend.’ De uitslag hiervan die hoor je meestal niet meer, maar soms wel als het nieuwswaardig wordt geacht hiermee naar buiten te komen. In dat geval pas ik de sheet en de kaart aan met actuele informatie. Een voorbeeld daarvan staat hier.

Ook gebeurd het dat een aanvankelijke melding van een steekpartij geen steekpartij was maar bijvoorbeeld een mishandeling. Een voorbeeld hiervan zie je hier.

Begin dit jaar kwam in het nieuws dat door de aanhoudende steekpartijen onder andere door jongeren die drill-raps met video’s maakten en steken verheerlijkten ook de politiek in actie en eiste opheldering en cijfers van de politie. Toen bleek dat deze cijfers er helemaal niet waren omdat het systeem waarmee werd gewerkt dit niet toeliet. In Rotterdam stelde Joost Eerdmans vragen en kwam RTV-Rijnmond met een artikel.

Soms wordt ik erop gewezen dat een link in de kaart niet juist is en dat pas ik dan aan. Het wordt erg gewaardeerd dat mensen oplettend en kritisch meekijken, dat houdt me scherp. Het gebeurd ook dat ik uit een nieuwsbericht haal dat een verdachte is veroordeeld voor een schietpartij in 2019 die ik niet had genoteerd. Dit heb ik 2 keer meegemaakt. De cijfers die ik heb zijn dus de minimale cijfers en behoorlijk nauwkeurig.

De steekpartijen of steekincidenten, net hoe u wilt, die ik registreer betreffen dus altijd een gewonde, dode of een combinatie hiervan. Een overval waarbij een mes is getrokken om te dreigen registreer ik niet als steekincident. In mijn optiek is dit een overval met wapen en geen steekincident als zodanig, dus aanvankelijk een overval. Is het een overval waarbij wel wordt gestoken geldt voor mijn registratie een steekpartij met als categorie, dus met aanleiding tot steken, de overval.

Voor schietpartijen of schietincidenten ligt dat anders. Standaard geldt dat wanneer er wordt geschoten het een schietincident betreft. De aanleiding is ook hiervoor lang niet altijd bekend. Wat wel vaak gecategoriseerd kan worden is in welke context er is geschoten, door politie of criminelen, of tijdens een overval, betrof het een liquidatie, beroving, was het drugs gerelateerd, een poging liquidatie, beschieting pand beschieting auto aanslag, een gezinsmoord, suicide by cop, heeft de politie geschoten, betrof het een zelfdoding of was de aanleiding onbekend.

SCHIETPARTIJEN IN DE MEDIA

Berichten in de media kunnen verwarrend zijn. Er worden allerlei getallen bij elkaar geveegd en daar moet dan een toename of afname uit blijken. De algehele indruk die ik krijg dat men welwillend is maar dat het ontbreekt aan duidelijke transparante cijfers van bijvoorbeeld politie. Hierdoor vertroebelt de nieuwsvoorziening en dat is aantoonbaar in het volgende artikel wat ik als voorbeeld hiervoor zal nemen.

Maandag 20 april 2020 verschijnt op RTV-Rijnmond het volgende artikel.

Fors meer schietpartijen en ‘er vallen ook volstrekt onschuldige slachtoffers’

De tweede zin luidt: ‘De politie registreerde vorig jaar 646 schietpartijen, een stijging van 12 procent’.

Hierbij moet worden vermeld dat eerdere berichten over cijfers van de politie aangaven dat zij geen cijfers konden produceren omdat alle incidenten op een hoop werden/worden geveegd. Wat ik eerder aangaf: als voorbeeld de overval waarbij bijvoorbeeld met een vuurwapen wordt gedreigd maar niet geschoten wordt dit incident door de politie geregistreerd als schietincident. Een betere benaming zou zijn incidenten waarbij een vuurwapen werd gebruikt.

Nadat bekend werd dat de politie de indruk deelde dat het aantal steek- en schietincidenten een vlucht had genomen kwam men in Rotterdam ermee alles met terugwerkende kracht handmatig te gaan indelen naar werkelijke aantallen. Dit gold alleen voor de regio Rotterdam. Landelijk is het nog de vraag of de computersystemen die nu worden gebruikt een juiste registratie aankunnen of in elk geval een juiste registratie optie in de software toegevoegd hebben gekregen of dit nog gaan krijgen. Momenteel schijnt dit nog te ontbreken.

En dat brengt me op het punt van het artikel van de tweede zin. Er wordt allereerst gesproken over 646 schietpartijen over heel 2019, landelijk denk ik. Ik zelf kom uit op 320 schietincidenten, dus geen schietpartijen en al helemaal geen 646. Bij deze schietincidenten, waaronder waarschuwingsschoten van politie en bijvoorbeeld beschietingen van panden vielen 122 gewonden en 38 doden.

De kop van de eerste paragraaf luidt ‘Rotterdam’.

Vervolgens komt er een zinsnede over de gehele vuurwapenhandel en dat dit de toenamen verklaart en vervolgens de zin: ‘34 mensen zijn vorig jaar doodgeschoten en 120 mensen raakten gewond, ongeveer evenveel als het jaar ervoor.’ Met de aanvulling van Dick Schouten van de politie: “Vuurwapens spelen een belangrijke rol bij het beslechten van conflicten in de onderwereld”.

Me dunkt, de onderwereld gebruikt vuurwapens maar een en ander staat onder de kop ‘Rotterdam’ hoewel de cijfers landelijke cijfers zijn. Behalve dat deze cijfers aantoonbaar niet helemaal kloppen wordt hier de indruk gewekt dat dit Rotterdamse cijfers zijn.

Ook de Rotterdamse cijfers van schietpartijen over heel 2019 heb ik.

Plaatsschietincidentengewondendoden
Capelle aan den IJssel221
Geervliet11
Hoogvliet3
Ridderkerk1
Rotterdam63224
Rozenburg1
Schiedam541
Spijkenisse1
totaal77296
Aantal schietincidenten in de regio Rotterdam in 2019

Zoals ik al eerder aangaf kan het altijd gebeuren dat iets moet worden bijgesteld, bijvoorbeeld dat een slachtoffer later alsnog overlijdt of overleden blijkt. Dit kan de verschillen verklaren. Dat kan ook mij gebeuren, niets menselijks is mij vreemd.

Er is nog een opvallende tendens waar te nemen in de media. Meer en meer worden de termen ‘mogelijk’, ‘mogelijke’ of ‘vermoedelijke’ steekpartij of schietpartij gebruikt in de koppen en uitleg. Het wordt zodoende belangrijk om incidenten te volgen ten einde uit te vinden wat uiteindelijk de bevinding was van de steekpartij of schietpartij. Bij een mogelijke schietpartij kan het bom vuurwerk gaan of baldadige jeugd. Soms worden er kogelhulzen gevonden en dat geeft in zo’n geval de doorslag het als schietincident te registreren.

Om nog even terug te komen op het artikel van RTV-Rijnmond. Heel bijzonder is de vermelding van het aantal schietpartijen 646 maal over heel 2019.

Het aantal geregistreerde steekpartijen over heel 2019 staat bij mij op 648 met 690 gewonden en 44 dodelijke slachtoffers.

De kaart met steek- en schietpartijen kunt u hier bekijken.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: