Steekpartijen in Nederland

stepicacol

In september 2019 ben ik begonnen met het bijhouden van steekpartijen. Ik wilde weten hoe het momenteel is gesteld met onze veiligheid en benieuwd of de meldingen hiervan een ander beeld schetsen dan lagere misdaadcijfers die worden verteld.

Er is veel over te zeggen want afgaande op de statistieken van het CBS wat een overzicht biedt van 2013 t/m 2018 is een dalende trend zichtbaar. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81453NED/table?fromstatweb

Er moet wel worden gezegd dat deze statistieken de wijze van moord en doodslag met als filter ‘steek- of slagwapen’ dus meer bevatten dan alleen steekpartijen. Onduidelijk is of het aantal dodelijke slachtoffers door louter een mes veroorzaakt zijn of dat bijvoorbeeld een dodelijke klap door bijvoorbeeld een boksbeugel in de aantallen zijn meegenomen en hoeveel dit in % zou zijn.

Bovengenoemde statistieken van het CBS zijn helemaal gebaseerd op de leeftijd van de dodelijke slachtoffers. Er is geen overzicht van gewonden. Uit deze statistieken is niet op te maken hoeveel steekpartijen werkelijk hebben plaatsgevonden noch is hieruit te lezen waar deze hebben plaatsgevonden of wat de etniciteit is.

Er is in deze statistieken van het CBS wel een filter voor pleeglocatie en dat betreft de volgende criteria:

  •  woning van het slachtoffer of anderen
  •  locatie voor handel en dienstverleningen
  •  openbare weg
steekpartijen waar cbs
Moord en doodslag met ingesteld filter over de pleeglocatie

Ook is bijgehouden of de dodelijke slachtoffers man of vrouw zijn. Dit heb ik niet meegenomen in mijn overzicht.

In deze statistieken van het CBS is wel te zien dat na een piek in 2017 (68 doden) en daarna een daling optreed. Hierin zijn de leeftijden van de dodelijke slachtoffers meegenomen waarbij te zien is dat de meeste (dodelijke) slachtoffers tussen de 20 en 50 jaar zijn.

Bij onderzoek naar de meldingen vallen enkele dingen op. Er zijn grote verschillen in de berichtgeving. Zo is berichtgeving erg versplinterd. Vaak wordt de straat niet eens vermeld, of leeftijd van dader en slachtoffer. Dit moet dan blijken uit volgende artikelen over hetzelfde incident al dan niet door een andere nieuwszender, (lokale) omroep of (lokale (krant).

Zo’n artikel kan wel een half jaar later tevoorschijn komen wanneer bijvoorbeeld bericht wordt dat een dader is opgepakt voor een steekpartij een half jaar daarvoor. Het gebeurd soms dat later blijkt dat een slachtoffer toch is overleden. Dit wordt vaak weer door andere media, een andere krant, vermeld. Het is dan zaak dit weer te koppelen, bij te stellen, naar eerder berichtgeving en waarden die hieraan zijn toegekend. Hetzelfde geldt voor andere kenmerken van een incident als plaats delict, adres, hoeveelheid daders, leeftijden, etc.

Deze wirwar van berichtgeving maakt inventarisatie lastig. Een maal is een en dezelfde dader verantwoordelijk voor 3 moorden (Brunssummerheide en Zwarte pad in Scheveningen).

Ongeveer 10-20% van (112) meldingen zijn incidenten waarbij geen dader of slachtoffer wordt vermeld. Dit is een lage schatting want hiervan zijn er gemiddeld 2 per dag. Omdat op geen wijze is aan te tonen wat de consequenties zijn heb ik deze meldingen niet meegenomen in mijn statistieken. Vast staat dat bij deze meldingen wel is uitgerukt door politie, brandweer, ambulance of traumahelikopter of een combinatie hiervan. (Drimble of 112meldingen)

Ook zijn er gevallen waar in eerste instantie melding werd gemaakt van een steekpartij en dat dit later niet zo bleek te zijn. Ook deze gevallen zijn niet meegenomen in mijn statistiek.

In eerste instantie ging ik alleen tellen maar al snel werd duidelijk dat dit niet volstond. Ik wilde meer weten zoals plaats en een overzicht hiervan hebben. Liefst ook een overzicht van leeftijd van de dader en slachtoffer en etniciteit van beide.

Van de ongeveer 445 geregistreerde incidenten wordt in hooguit ¾ van de gevallen de leeftijd van slachtoffer en/of dader vermeld en is daarom niet 100% betekenend voor het totaal. Het zou een indicatie kúnnen zijn maar gissen waag ik me niet aan. Vaak worden er meerdere personen opgepakt met betrekking tot een incident en wordt leeftijd vermeld, soms een dag later, soms een half jaar later. Dit zijn verdachten tot de rechter heeft besloten en het is daarom niet mogelijk een leeftijd aan daders te koppelen of een gemiddelde hiervoor te berekenen.

steekpartijen grafiek -23okt
Overzicht steekincidenten 1 januari t/m 23 oktober 2019. 445 incidenten met 459 gewonden en 26 doden

Wanneer er bijvoorbeeld naar aanleiding van een steekpartij 3 verdachten worden aangehouden is het daarom lang niet zeker dat alle 3 de dader zijn. Een en ander wordt van rechtswege via een rechtszitting door een rechter later besloten en kan daarom ook niet uit louter de melding afgeleid worden dat die 3 dan ook 3 daders zijn. Met ‘later’ kan soms wel bedoeld worden soms 2 of 3 jaar later. In een enkel geval zelfs 12 jaar later.

Hetzelfde geldt voor etniciteit waar wel eens melding van wordt gemaakt in berichten van daders en slachtoffers maar in minder dan 10% van de gevallen (41 van de 445 incidenten) wordt verwezen naar etniciteit in dader of slachtofferprofiel. Hiervan wordt 96 % getint, negroïde, Pool, Turk, Albanees, Serviër, Syriër, Roemeen (1 maal) of licht getint aangemerkt en 4% blank.

Etniciteit vaststellen om inzicht van dader of slachtofferprofielen te verkrijgen is zodoende ondoenlijk gebleken; dit is slechts sporadisch een vaststaand feit en daarom geen betrouwbare leidraad voor conclusies.

Met registreren van alle incidenten kwam ik erachter dat sommige straten en wijken meer dan eens naar boven kwamen en zocht ik naar een patroon. Om een beter inzicht te krijgen heb ik vervolgens alle incidenten in een interactieve kaart gezet om te kijken of er soms hot-spots waren.

Met het pinpointen van locaties in de interactieve kaart heb ik 3 punten onderscheiden:

  • Steekpartijen met gewonden: rood
  • steekpartijen in/bij een AZC: blauw
  • steekpartijen met dodelijke slachtoffers: groen

Is er dan geen correlatie met betrekking bevolkingsdichtheid en aantal steekincidenten of bijvoorbeeld tussen bevolkingssamenstelling en aantallen? Dat er meer incidenten zijn waar meer mensen op elkaar leven klinkt logisch, maar zijn dat de feiten? Om objectief te beoordelen is het zaak niet te ‘sturen’ naar een conclusie.

Neem Rotterdam als voorbeeld. Je kunt stellen in totaal dat door bevolkingsdichtheid daar er meer steekincidenten plaatsvinden. Leg je de kaart van percentage allochtonen over die met plaatsen delict, dan is er een samenhang te zien. Wijken waar het percentage allochtonen 30% of meer is zie je een concentratie van incidenten.

steekpartijen rotterdam migranten en steekpartijen
Overlap van 2 kaarten, steekincidenten en % allochtonen in gemeente Rotterdam

Andersom kun je je afvragen of wanneer dit wijken waren waar de meerderheid autochtoon is of dan ook een concentratie van steekpartijen zou zijn. Hoe zat dat bijvoorbeeld 30 jaar geleden in verhouding tot bevolkingssamenstelling en bevolkingsdichtheid? Dat weten we niet.

Hieronder een overzicht van slachtoffers in de gemeente Rotterdam.

stekrothooazcspijk
Steekpartijen Rotterdam, Rotterdam AZC, Spijkenisse en Hoogvliet

Afgaande op statistieken van het CBS in het Jaarrapport Integratie uit 2018 (https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/criminaliteit/) is het aantal verdachten van geregistreerde misdrijven afgenomen. (figuur 4.1a). Dit wordt sinds 2005 door het CBS bijgehouden. Enkele minderheden zijn oververtegenwoordigd in deze statistieken zo laten deze cijfers zien.

In ditzelfde artikel is de begeleidende tekst bij figuur 4.4 ‘Verdachten van misdrijven naar achtergrond en stedelijkheid woongemeente in 2017’ wordt gesteld dat:
‘Personen met een Nederlandse achtergrond zijn naar verhouding vaker verdacht van misdrijven wanneer ze in een dichtbevolkte buurt wonen: hoe stedelijker de buurt, hoe hoger het percentage verdachten. Bij personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond is dit patroon minder sterk zichtbaar. In dichtbevolkte buurten verschillen de verdachtenpercentages van deze groepen niet veel van minder sterk bevolkte buurten. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond ligt het aandeel verdachten juist in niet-stedelijke gebieden het hoogst.’

Dit geldt voor verdachten, de concentratie van incidenten zoals ik die heb gedaan laten iets soortgelijks zien. Gesteld kan worden dat bevolkingsdichtheid in relatie staat tot aantal steekpartijen. De hot-spots liggen in de steden, groot en middelgroot.

Er zijn grote verschillen te zien bij de afzonderlijke provincies. Zuid- en Noord Holland spannen de kroon met respectievelijk 122 gewonden en 10 doden en 85 gewonden en 4 doden door steekpartijen.

steekp pprovicie
Overzicht van slachtoffers van 1-1-2019 t/m 23-10 2019

Klik hier voor de interactieve kaart

De interactieve kaart wordt dagelijks geupdate met alle bewezen steekincidenten.

Voor een volledig beeld van overvallen, diefstal, mishandelingen, diefstallen en schietpartijen met gewonden en dodelijke slachtoffers in Nederland zou dit in de statistieken moeten worden geïmplementeerd. Ik zou zelf graag eens een inventarisatie zien van berovingen en misdaden met betrekking tot ouderen.

Ik heb mij nu beperkt tot steekpartijen/incidenten en zal proberen alle bewezen steekincidenten t/m 31 december 2019 te registreren.

Bronnen: Alle (regionale) nieuwszenders, dagbladen, Drimble, 112alarmeringen.
Speciale vermelding: @Dageljksincdent, hardnieuws.nl

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: